www.rashlanut-refuit.org

מהם תחומי הרפואה השכיחים בתביעות רשלנות רפואית?

תחומי הרפואה השכיחים נבדקו לפי התיקים המוגשים לבתי משפט השלום ולבתי המשפט המחוזיים. הנתונים נלקחו מתוך מאגר המבוסס על נתונים מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור, בין השנים 1993-2002. התיקים שנבחנו הינם תיקים שהיו סגורים במועד העיון.


תחומי הרפואה השכיחים בתביעות שהוגשו לבתי המשפט המחוזיים: 107 תיקים בתחום האונקולוגיה, 66 תיקים בתחום האורולוגיה נפרולוגיה, 103 תיקים בתחום האורתופדיה, 19 תיקים בתחום אף אוזן גרון, 54 תיקים בתחום הגניקולוגיה, 15 תיקים בתחום ההרדמה, 440 תיקים בתחום רשלנות בהיריון ובתחום רשלנות בלידה, 104 תיקים בתחום הכירורגיה, 15 תיקים בתחום הכירורגיה פלסטית, 34 תיקים בתחום הניורו-כירורגיה, 42 תיקים בתחום הנוירולוגיה, 4 תיקים בתחום הסיעוד, 8 תיקים בתחום עור ומין, 41 תיקים בתחום העיניים, 25 תיקים בתחום הפסיכיאטריה, 2 תיקים בתחום הפתולוגיה, 69 תיקים בתחום הקרדיולוגיה, 104 תיקים בתחום הרפואה הפנימית, 73 תיקים בתחום רפואת ילדים, 32 תיקים בתחום רפואת מין, 10 תיקים בתחום שיניים פה ולסת. תחום הרפואה שבו מספר התביעות הגבוה ביותר בבתי המשפט המחוזיים הוא תחום ההיריון והמיילדות.


תחומי הרפואה השכיחים בתביעות שהוגשו לבתי משפט השלום: 93 תיקים בתחום האונקולוגיה, 94 תיקים בתחום באורולוגיה נפרולוגיה, 226 תיקים בתחום האורתופדיה, 49 תיקים בתחום אף אוזן וגרון, 88 תיקים בתחום הגניקולוגיה, 21 תיקים בתחום ההרדמה, 115 תיקים בתחום ההיריון והמיילדות, 167 תיקים בתחום הכירורגיה, 76 תיקים בנושא ניתוחים פלסטיים, 5 תיקים בתחום הניורו-כירורגיה, 23 תיקים בתחום הנוירולוגיה, 77 תיקים בתחום הסיעוד, 19 תיקים בתחום עור ומין, 49 תיקים בתחום העיניים, 47 תיקים בתחום הפסיכיאטריה, 15 תיקים בתחום הפתולוגיה, 75 תיקים בתחום הקרדיולוגיה, תיק אחד בתחום הרפואה המשלימה, 125 תיקים בתחום הרפואה הפנימית, 29 תיקים בתחום רפואת ילדים, 48 תיקים בתחום רפואת מיון ו-75 תיקים בתחום שיניים פה ולסת.


השוני בין תיקי בתי משפט השלום ובתי משפט המחוזיים בהיבט של תחומי הרפואה נובע משווי התיק. בביהמ"ש המחוזי ניתן לתבוע פיצויים בשיעור הגבוה מ-2.5 מיליון ₪.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

באיזה אופן הסתיימו התיקים שלא הוגשו בהם חוות דעת?

אופן סיום התיקים נבחן על פי מאגר המבוסס על נתונים מתוך מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור 

האם יש קשר בין מספר חוות הדעת שהוגשו לבין אופן סיום התיק?

הקשר בין מספר חוות הדעת הרפואיות שהוגשו לבין אופן סיום התיק נבחן על פי מאגר המבוסס על נתונים מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור 

מהם תחומי הרפואה השכיחים בתביעות רשלנות רפואית?

תחומי הרפואה השכיחים נבדקו לפי התיקים המוגשים לבתי משפט השלום ולבתי המשפט המחוזיים