www.rashlanut-refuit.org

מהו אופן סיום התיקים בהם הועבר נטל ההוכחה בשל היעדר רישום/רישום לקוי?

מהו אופן סיום התיקים בהם הועבר נטל ההוכחה בשל היעדר רישום/רישום לקוי?

 

אופן סיום התיקים בהם הועבר נטל ההוכחה בשל היעדר רישום או רישום לקוי נבחן על בסיס מאגר נתונים נתונים מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור, בין השנים 1993-2002. התיקים שנבחנו הינם תיקים שהיו סגורים במועד העיון

 

אופן סיום 35 תיקים בביהמ"ש המחוזי – ב-11 תיקים נדחתה התביעה, בתיק אחד ניתן פס"ד על דרך הפשרה, ב-2 תיקים נפסק נזק לאחר הסכמה בשאלת האחריות, ב-13 תיקים התקבלה התביעה, ב-3 תיקים התקבלה התביעה בחלקה, וב-5 תיקים התקבלה התביעה בשאלת האחריות.


אופן סיום 13 תיקים בביהמ"ש השלום – 11 תיקים הסתיימו לטובת התובע, ב-2 תיקים הצליח הנתבע להרים את נטל ההוכחה והתביעה נדחתה.


אופן סיום 13 תיקים בביהמ"ש העליון – ב-9 תיקים הנטל לא הורם והתובע זכה בתביעה, ב-4 תיקים הצליח הנתבע להרים את נטל ההוכחה והתביעה נדחתה.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

באיזה אופן הסתיימו התיקים שלא הוגשו בהם חוות דעת?

אופן סיום התיקים נבחן על פי מאגר המבוסס על נתונים מתוך מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור 

האם יש קשר בין מספר חוות הדעת שהוגשו לבין אופן סיום התיק?

הקשר בין מספר חוות הדעת הרפואיות שהוגשו לבין אופן סיום התיק נבחן על פי מאגר המבוסס על נתונים מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור 

מהם תחומי הרפואה השכיחים בתביעות רשלנות רפואית?

תחומי הרפואה השכיחים נבדקו לפי התיקים המוגשים לבתי משפט השלום ולבתי המשפט המחוזיים