www.rashlanut-refuit.org

פסק דין בעניין העדר הסכמה מדעת - טיפול להתקנת שתל בלסת

פסק דין בעניין העדר הסכמה מדעת - טיפול להתקנת שתל בלסת

תא 98 / 1578 יעקב מור נ’ ד"ר שאול שגיב


• שבר באגן כתוצאה מניתוח ללקיחת חלק מעצם הכסל לטובת שתלי שיניים
הסכמה מדעת לקבלת טיפול רפואי
• ביצוע פרוצדורה רפואית על ידי מתמחה
• קשר סיבתי בין ההתרשלות לנזק

עובדות המקרה:


התביעה הינה בגין עוולות של תקיפה ורשלנות אשר לטענת התובע בוצעו כנגדו במסגרת טיפול רפואי. במסגרת טיפול בשיניו ביקש התובע להתקין שתלים בלסתו מטעמים אסתטיים. עיבוי הלסת נעשה בדרך של לקיחת חלק מעצם הכסל שבאגן, טחינתה והשתלתה אל תוך הלסת.

 

בניתוח לקיחת העצם השתתפו מומחה בכיר ובעל ניסיון רב בניתוחים מסוג זה, ורופא נוסף, שהגיע למחלקה לכירורגיית פה ולסת במסגרת התמחותו במחלקת אף, אוזן וגרון, והייתה לו זו הפעם הראשונה שבה השתתף בניתוח מסוג זה. במהלך הניתוח התברר כי עצם האגן של התובע דקה, ולכן נלקח חומר משטח נרחב יחסית של העצם. פרט זה לא נרשם בדוח הניתוח ולא הובא לידיעתו של איש. כיומיים לאחר הניתוח התלונן התובע על כאבים. בשל הכאבים הזמין מתמחה במחלקה לכירורגיית פה ולסת פיזיותרפיסט, על-מנת שזה יתרגל עם התובע תנועה נכונה.

 

במהלך טיפול הפיזיותרפיה נתקף התובע כאבים עזים, ואובחן אצלו שבר בעצם האגן. כשבוע לאחר הניתוח שוחרר התובע מבית החולים, לאחר שנקבע כי אין צורך בטיפול נוסף, וכי השבר יתאחה מאליו. לאחר שגבר הכאב, פנה התובע לבית החולים שערי צדק, ושם נותח על-מנת לקבע את השבר. בעקבות הניתוח המתקן כאביו של התובע אף גברו.

 

כיצד מתגבשת אצל המטופל "הסכמה מדעת" לקבלת טיפול רפואי?

הסכמה מדעת מתגבשת באמצעות יידוע המטופל בדבר הסיכונים והסיכויים הספציפיים הצפויים של הפרוצדורה. ככל שהסיכונים יותר קטנים מבחינתם שיעור התרחשותם או גובהם- הנטיה תהיה לראות גם ביידוע שאינו מלא / מוחלט כזה המאפשר למטופל לקבל "הסכמה מדעת".

האם החתמת המטופל על טופס הסכמה לניתוח מגבשת בהכרח "הסכמה מדעת"?


החתמת המטופל על טופס הסכמה אינה כלשעצמה תנאי מספיק לקיומה של "הסכמה מדעת".

מהי השפעת אופי הניתוח הוא הטיפול על ה"הסכמה מדעת" הנדרשת כדי לעבור את אותו ניתוח / טיפול?


ככל שהניתוח או הטיפול אינו מיועד למנוע סכנה מיידית, וככל שניתן לדחות את הטיפול בלי להחמיר את המצב כדי שהחולה יוכל לגבש הסכמתו כשהמידע הרלוונטי בידיו, כך חובת הגילוי של הרופא רחבה יותר. מידת הסיכונים הצפויים מהטיפול רלוונטית אף היא להיקף חובת הגילוי.

האם ניתן לתבוע בערוץ עוולת התקיפה הרפואית כאשר לא התקבלה על ידי המטופל "הסכמה מדעת" לקבלת הטיפול הרפואי?


במקרים של היעדר "הסכמה מדעת", להבדיל מהיעדר כל הסכמה לטיפול רפואי, עובר מרכז הכובד של בחינת האחריות הנזיקית לעוולת הרשלנות ולא לעוולת התקיפה.

מה היקף חובת הרופא לספק למטופל מידע באשר לטיפול הרפואי?


החובה לספק לחולה מידע באשר לטיפול הרפואי היא חלק מחובת הזהירות, שהיא מיסודות עוולת הרשלנות. כדי לאפשר לחולה לקבל החלטה מושכלת על הרופא למסור לו מידע בדבר מהות הטיפול ולשתפו בקבלת ההחלטה.

האם כשלון רפואי מוליד בהכרח אחריות נזיקית לפיצוי המטופל?


רופא אינו נוטל על עצמו אחריות לתוצאה, אלא רק לביצוע עבודתו ברמה סבירה ונאותה, בהתאם לידע המקצועי הקיים באותה עת במקצועו. לא כל כישלון בטיפול הרפואי מוליד אחריות, והמבחן הוא התנהגות הרופא הסביר בנסיבות המקרה.

 

מה היקף חובתו של הרופא להזהיר את המטופל לגבי מצבו הרפואי?


על הרופא הסביר חלה חובה להעמיד את החולה על חומרת מצבו ולהזהירו. האזהרה צריך שתעמוד ביחס ישר לגודל הסכנה הצפויה לחולה. אזהרה כללית ללא הבהרת התוצאה במקרה שבו הסכנה הנשקפת היא רצינית, אינה שלמה ומהווה בנסיבות העניין רשלנות.

האם במצב בו פרוצדורה רפואית התבצעה על ידי מתמחה או רופא חסר ניסיון בתחום מסויים מעידה בהכרח על רשלנות?


העובדה, כשלעצמה, שהניתוח בוצע על ידי מתמחה חסר ידע קודם על המטופל או על הניתוח, אין בה די כדי להצביע על רשלנות.

מה מוטל על התובע להוכיח בהיבט הקשר הסיבתי?


על התובע להוכיח את הקשר הסיבתי בין התרשלות הרופאים לנזק שהוא טוען לו. עליו להוכיח שההתרשלות היא שגרמה לנזק, או במילים אחרות, שלו נמנעה ההתרשלות, היה גם הנזק נמנע.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פסק דין בעניין רשלנות רפואית במהלך עקירת שן בינה - התעלפות מטופל

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית ואחריות רופא בגין נזק נדיר. המטופל התעלף במהלך ניסיונו לקום לאחר טיפול עקירת שן בינה... 

פיצויים בשל פגיעה עצבית בזמן השתלת שיניים - רשלנות רפואית

במסגרת הטיפול ביצע הנתבע , ביום 3.1.96, השתלה, בלסת השמאלית התחתונה ובלסת הימנית התחתונה של התובע. בצד השמאלי עבר הטיפול בהצלחה. לעומת זאת, בשעת הקדיחה בצד הימני, הרגיש לפתע התובע זרם חזק וכאב בלתי נסבל למרות ההרדמה.  

רשלנות רפואית - פיצויים בשל אובדן תחושה בלסת לאחר טיפול שיניים רשלני

התובעת עברה השתלת עצם באזור שיניים 46, 47 הנמצאות בלסת התחתונה הימנית וזאת כהכנה להחדרת שני שתלים באזור זה. 

רשלנות רפואית - פיצויים בשל נזקי טיפול שיניים שניתן לנתבעת

לטענת התובעת, הנתבע שהינו רופא שיניים התרשל בטיפול בה.תביעת התובעת התקבלה 

פיצויים בגין עקירת שיניים רשלנית שגרמה למגבלות בתפקוד

התובעת פנתה לנתבע, כירורג ברפואת שיניים, לצורך טיפול בבעיית שיניים ופה שהתמקדה בתנוסדיות חלקית של השיניים שנותרו בפיה 

פיצוי בגין טיפול שיניים לשיקום הפה שהופסק בגין חוב

התובע קיבל תוכנית לטיפול בחלל הפה. הטיפול כשל ולתובע נגרמו נזקים בגינם הגיש תביעה זו 

רשלנות רפואית במסגרת טיפול כולל לשיקום הפה

פיצוי בשל נזקי רשלנות בטיפול השתלת שתלי שיניים אשר גרמה לתובעת ללקויות קשות בחלל הפה. התובעת נזקקה לטיפולים מתקנים  

רשלנות רפואית בטיפול שיניים - נסיגת חניכיים

התובעת טופלה אצל הנתבע, רופא שיניים במקצועו, משך כ- 13 שנים, בין השנים 1980- 1993. לטענתה, טיפול השיניים היה רשלני כולו והסב לה נזקי ממון ונזקים אחרים. 

פיצוי בגין נפילת מטופל במהלך טיפול שיניים

התובע הגיע לקליניקת הנתבע לשם ביצוע עקירת שן בינה, עקירה שבמסגרתה, טופל התובע בין היתר בחומר מרדים (אלחוש). לאחר הטיפול נפל התובע על פניו שתיים משיניו זזו. התובע קיבל טיפול מידי 

התקנת הגשר בשיניים גרמה לכאבים ושבירת שן - תביעת פיצויים

התובעת מבקשת לחייב את הנתבע, רופא שיניים, לפצותה בגין נזקים שנגרמו לה במהלך טיפולו בשינייה. לטענתה, הנתבע התקין בלסתה התחתונה גשר שאינו תקין, ללא התאמה לסגר הטבעי של פיה ובניגוד למקובל.  

האם רופא השניים התרשל, בעקבות מותה של חולת סכרת, לאחר עקירת שן?

רופא שיניים פרטי הסכים לעקור שן לחולת סכרת, למרות שהיה מודע לסיכונים. זמן קצר לאחר העקירה, המטופלת נפטרה. 

מי ישלם פיצויים בגין טיפול שיניים רשלני בצבא שגרם לזיהום בעצם?

לאחר טיפול שיניים צבאי, לקתה המטופלת בזיהום קשה בעצם שהצריך טיפולים מסובכים בארצות הברית. 

תביעה בגין נזקים לאחר יישור שיניים - הרופא לא היה מומחה

האם טיפולים ליישור שיניים חייבים להתבצע על ידי רופא שיניים מומחה באורטודנטיה? האם במקרה שהרופא איננו מומחה מדובר ברשלנות רפואית? 

תביעת תקיפה נגד רופא שיניים - אלימות במרפאת שיניים

בית המשפט דחה תביעה של לקוחה במרפאת שיניים בגין תקיפה של הרופא. הלקוחה טענה כי הרופא תקף אותה אך לא עלה בידה להוכיח טענותיה בבית המשפט... 

רשלנות רפואית בטיפולי שיניים - אורטודנטיה

האם עמד הרופא במבחן ה"רופא הסביר"? האם עמד בחובת הזהירות מול המטופלת? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

פסק דין בעניין טיפול שיניים כושל בשיניים תותבות

לטענת התובעת, התחייב הרופא מטעם הנתבעת, להכין עבורה שיניים תותבות חדשות לאחר שקודמותיהן אבדו במהלך אשפוז 

רשלנות רפואית באי אבחון מחלת חניכיים במסגרת טיפול אורטודנטי ממושך

טיפול אורטודנטי רשלני שבוצע במשך 6 שנים לא הצליח להביא לאבחון מחלת חניכיים אשר התפתחה בפיה של המטופלת... 

עקירת שיניים בריאות בטיפול שיניים - פיצויים בגין רשלנות רפואית

התובע הגיע לטיפול שיניים ונאמר לו כי בשתים משיניו הטוחנות יש עששת ולכן יש לעקרן. כן נאמר לו כי במידה ויעקרו השיניים, יתפנה מקום לשתי שיני בינה לצמוח ולמלא את החלל. הסתבר כי העקירה היתה לשווא... 

רשלנות רפואית ופיצויים בגין טיפול על ידי טכנאי שיניים מתחזה

התובע עבר סדרת טיפולי שיניים. בעקבות רשלנות רפואית של הרופא הנתבע, שותף בטיפול חברו בתור טכנאי שיניים אשר היה מתחזה ללא הסמכה... 

פיצויים ורשלנות רפואית - העדר הסכמה מדעת במסגרת טיפול לשיקום פה

התובעת טענה כי לא נתנה את הסכמה מדעת לטיפול שיקום הפה אשר הוצע לה על ידי רופא השיניים הפרטי. אי לכך, עסיקנן ברשלנות רפואית המזכה בפיצויים...