www.rashlanut-refuit.org

פסק דין - האם יכול ביהמ``ש לשנות את סוג הערובה בתביעת רשלנות רפואית?

 

 

 

פסק דין של בית המשפט המחוזי בירושלים שניתן ביום 16.1.02 חייב את המשיב לשלם למבקשים פיצויים בגין נזקי רשלנות רפואית שנגרמו למבקש 1. בפסק הדין נקבע, כי לצורך הבטחת התשלומים העיתיים למבקשים יפקיד המשיב סך של 150,000 ש"ח בחשבון מיוחד וכן ישעבד נכס כלשהו.

 

ביום 29.12.05, משלא שועבד נכס, הורה בית המשפט למשיב להפקיד סך של 500,000 ש"ח בחשבון פקדון מיוחד. המשיב לא הפקיד את הסכום שנקבע והמבקשים פנו לבית המשפט המחוזי בבקשה שיורה למשיב לשלם את מלוא סכום הפיצויים שנפסק בפסק הדין לאלתר. המשיב, מצידו, הודיע כי יפקיד ערבות בנקאית בסכום שנקבע.

 

בית המשפט המחוזי הורה למשיב להפקיד ערבות בנקאית צמודת מדד בסך 500,000 ש"ח. יצוין, כי הערבות הופקדה ביום 14.5.09. בקשה שהגישו המבקשים לעיון חוזר בהחלטה נדחתה אף היא. על החלטות אלו נסובה בקשת רשות הערעור.

האם יש לקבל את הבקשה?


1. אין מקום להיענות לבקשה.


2. אמנם, המשיב לא סיפק כל הסבר לעיכוב שחל בהפקדת הפיקדון בהתאם להוראת בית המשפט המחוזי. עם זאת, נוכח נכונות המשיב להפקיד ערבות בנקאית בסכום שנקבע, רשאי היה בית המשפט להפעיל שיקול דעת ולהורות על שינוי סוג הערובה להבטחת התשלומים על-פי פסק הדין.


3. זאת, במיוחד בהתחשב בכך שהמבקשים לא העלו כל טענה המסבירה מדוע הפקדת סכום כסף בפיקדון עדיפה על פני הפקדת ערבות בנקאית. לפיכך, אין מקום להתערב בקביעת בית המשפט המחוזי, לפיה הפקדת הערבות מעמידה את המבקשים באותו מצב אליו כיוון פסק הדין.


לסיכום,

 

הבקשה נדחית נוכח נכונות המשיב להפקיד ערבות בנקאית בסכום שנקבע, רשאי היה בית המשפט להפעיל שיקול דעת ולהורות על שינוי סוג הערובה להבטחת התשלומים על-פי פסק הדין.
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פסק דין בעניין פורום נאות לדיון בגין רשלנות רפואית בניתוח בחו"ל

התביעה הינה תביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית שנגרמה לטענת התובע בניתוח שבוצע בסלובניה. עקב גידול שנתגלה בגופו, בירר התובע ומצא... 

פסק דין בנוגע לסעיף 76 לפקודת הנזיקין - תביעה בגין רשלנות רפואית לאחר תאונה

האם סעיף 76 לפקודת הנזיקין חוסם בפני התובע את דרכו להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית לאחר תאונת דרכים? 

חולה שנשקפת לו סכנה חמורה והמתנגד לקבלת טיפול

בנסיבות בהם נשקפת למטופל סכנה חמורה והוא מתנגד לטיפול הרפואי רשאי מטפל לתת את הטיפול הרפואי  

על אילו טפסים יש לחתום לפני ביצוע ניתוח או אשפוז?

על החולה לחתום לפני אשפוז על טופס בקשה לאשפוז ולפני ניתוח על טופס הסכמה לניתוח 

האם חתימה על טופס הסכמה מוכיחה הסכמה מדעת?

לא די בחתימה על טופס הסכמה אלא על הרופא להוכיח כי הסביר לחולה על הטיפול ועל הסיכונים הכרוכים בטיפול 

אימתי תוכר עוולת התקיפה במקרה של רשלנות רפואית?

עוולת התקיפה תוכר רק כאשר לחולה לא נמסר כלל מידע על סוג הטיפול הצפוי לו או כאשר לא נמסר לו על התוצאה הבלתי נמנעת של אותו טיפול  

האם העדר הסכמה מדעת מהווה פגיעה באוטונומיה של החולה?

הזכות לאוטונומיה היא הבסיס לתורת ההסכמה מדעת 

היעדר הסכמה - הניתן לתבוע בגין הפרת חובה חקוקה?

הפרת החובה לקבל הסכמה מדעת של חולה לטיפול רפואי בהתאם להוראות חוק זכויות החולה מקיימת את כל יסודותיה של עוולת ההפרה החקוקה  

מהם העקרונות הראייתיים הכלליים בתביעות רשלנות רפואית?

קיימים מספר עקרונות כלליים בדיני הראיות, החלים הן בדין הפלילי והן בדין האזרחי, ואשר אינם מיוחדים לתביעות נזיקין בכלל ולתביעות רשלנות רפואית בפרט 

מהי משמעות הכלל - הדבר מדבר בעד עצמו?

הכלל "הדבר מדבר בעד עצמו" משמש מכשיר להעברת נטל השכנוע אל הנתבע בנזיקין 

פסק דין - האם ניתן למנות אפוטרופוס לדין בתביעת רשלנות רפואית?

בני זוג הגישו תביעת רשלנות רפואית. לטענת בן הזוג, בת זוגתו נפטרה כתוצאה מרשלנות רפואית 

פסק דין בעניין תיקון כתב תביעת רשלנות רפואית לאחר חקירת מומחה

לאחר שנסתיימה חקירת המומחה הגיש התובע בקשה לתקן את כתב התביעה על דרך הוספת חוות דעת מטעמו... 

פסק דין - תביעת רשלנות רפואית ללא צו להוצאות בשל מצוקה כלכלית?

התובעים עותרים להתיר להם למחוק את התביעה ללא צו להוצאות וזאת בשל מצוקתם הכלכלית הנטענת והקושי הנפשי הרב הכרוך בניהול התיק עד תומו...  

פסק דין בעניין תיקון כתב ערעור ושינוי שכ"ט עו"ד - תביעת רשלנות רפואית

השאלה היא האם סכום פיצויים שנפסק במסגרת תביעת רשלנות רפואית בעילת הולדה בעוולה כולל את שכר טרחת עורך הדין ... 

פסק דין בעניין תיקון כתב ערעור על החלטה בנושא רשלנות רפואית

נטען בבקשה כי כתב הערעור מתפרש על פני 48 עמודים. נימוקי הערעור אף כוללים סיפורים ארוכים ולא ענייניים, תוך הטחת עלבונות במשיבים... 

פסק דין בעניין רשלנות בניתוח הצרת אבי עורקים - פיצויים עונשיים בגין שיתוק

נזקו של המערער, המתבטא בשיתוק ובעיוות בידו השמאלית, נובע מפגיעה עצבית שארעה במהלך ניתוח לתיקון היצרות באבי העורקים. האם התובע יזכה לפיצויים עונשיים... 

פסק דין בעקבות אי מתן פטור להפקדת עירבון - לא הוצג מצב כלכלי קשה

פסק דין הדוחה מתן פטור בגין מצב כלכלי קשה. התובע לא הציג מצב כלכלי נטען, ובעל דין המבקש פטור חייב בכך. סוגיה בעניין רשלנות רפואית בניתוח אלקטיבי... 

פסק דין בנוגע לעיכוב תשלום פיצויים בגין רשלנות רפואית - הגשת ערעור

בפסק הדין נקבע כי המבקשים נהגו ברשלנות עת ניתחו את המשיב בשני ניתוחים לתיקון רוחק ראייה – ניתוחי לייזר... 

פסק דין בנוגע לתביעת רשלנות רפואית - הפחתת עירבון בגין חיסרון כיס

התובעים בתביעת רשלנות רפואית במהלך לידה מבקשים לפטור עצמם מהפקדת עירבון לאור מצבם הכלכלי הקשה... 

פסק דין - האם יכול ביהמ"ש לשנות את סוג הערובה בתביעת רשלנות רפואית?

הנתבעים המבקשים לשנות את סוג הערובה שעליהם להפקיד, חויבו בבית המשפט לתשלום פיצויים בגין נזקי רשלנות רפואית שגרמו לתובע