www.rashlanut-refuit.org

פסק דין - מומחה רפואי שמונה על ידי בית המשפט המליץ על מינוי מומחה נוסף

פסק דין - מומחה רפואי שמונה על ידי בית המשפט המליץ על מינוי מומחה נוסף

רע"א 10251/02 אפרים כץ- חמים וטעים נ’ חנה דואני וקופ"ח כללית

מתי אפשרי מינוי מומחה מטעם בית המשפט כאשר לא הוגשה חוות דעת על ידי הצד המעוניין במינוי המומחה או על ידי שני הצדדים? האם יש צורך במחלוקת בין הצדדים על מנת שבית המשפט יוכל למנות מומחה מטעמו?

עובדות המקרה:

 

בית המשפט מינה מטעמו מומחה במסגרת תביעת רשלנות רפואית. המומחה (בתחום האורתופדיה) המליץ על מינוי מומחה נוסף (בתחום הפסיכיאטריה).

 

האם חייב בעל דין המבקש להכיח עניין רפואי לצרף לתביעתו חוות דעת של מומחה?


תקנה 127 בפרק י"א לתקנות סדר הדין האזרחי מחייבת בעל דין שרוצה להוכיח עניין רפואי לצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות דעת של מומחה.

האם יכול בית המשפט לפטור את בעל הדין מצירוף חוות דעת המומחה?


התקנה מסמיכה את בית המשפט לפטור בעל דין מצירוף חוות דעת מומחה.

האם בית המשפט מוסמך למנות מומחים מטעמו?


תקנה 130 בפרק י"א לתקנות סדר הדין האזרחי מעניקה שיקול דעת לבית המשפט האם למנות מומחה לעניין רפואי שבמחלוקת בין הצדדים וזאת לאחר שנתן בית המשפט לצדדים הזדמנות נאותה להשמיע את טיעוניהם.

האם דרוש עניין מסויים בו תהיה מחלוקת בין הצדדים על מנת שבית המשפט יוכל למנות מומחה?


לאור השילוב של תקנות 127 ו-130 לא נדרשת מחלוקת ספציפית בין הצדדים כדי שבית המשפט יוכל למנות מומחה מטעמו. לפיכך, יכול בית המשפט למנות מומחה מטעמו על מנת להכריע גם בנושא  עליו מסכימים הצדדים הסכמה מלאה.

האם בית המשפט מוסמך למנות מומחה מטעמו גם ללא חוות דעת מומחה של הצד המעוניין במינוי המומחה?


שילוב תקנות 127 ו-130 מאפשר לבית המשפט לפטור בעל דין מהגשת חוות דעת רפואית ולמנות בנסיבות מיוחדות מומחה ביוזמת בית המשפט גם במידה ולא הוגשה חוות דעת מומחה על ידי הצד המעוניין במינוי המומחה.

 

האם המלצה של מומחה בתחום מסויים למנות מומחה מתחום אחר יכולה להוות את הנסיבות המיוחדות שיאפשרו מינוי מומחה ע"י בית המשפט גם ללא שיוגשו חוות דעות מומחים מטעם הצדדים בתחום האחר?


אכן כן. בפסק הדין לאור המלצת המומחה בתחום האורטופדיה קבע בית המשפט כי מתקיימים טעמים מיוחדים למינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה ללא שתוגשנה קודם לכן חוות דעת של הצדדים הנוגעות לתחום הפסיכיאטריה.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פסק דין בעניין תביעת רשלנות רפואית - פטור מתשלום שכרו של המומחה מטעם ביהמ"ש

ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה? 

פסק דין בעניין אי צירוף חוות דעת רפואית לתביעה למרות הארכת מועד הגשתה

בקשה למחיקת תביעה על הסף יכולה להתקבל במספר מקרים. האם תימחק התביעה במקום בו חוות הדעת הרפואית לא צורפה, למרות הארכת המועד? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם בית החולים סורוקה התרשל בטיפול במחלת כליה נדירה?

האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד... 

בקשה להחלפת מומחה רפואי בתביעת רשלנות רפואית

בית המשפט המחוזי קיבל את בקשתה של תובעת, אשר הגישה תביעה בגין רשלנות בניתוח גניקולוגי, להחלפת מומחה רפואי שמונה מטעם בית המשפט... 

רשלנות רפואית באבחון מחלה וביצוע בדיקת MRI באיחור

רן שקד הוכיח את הקשר שבין איחור באבחון המחלה, נכותה של מרשתו, נפילתה בבית ונזקיה הרפואיים והשיג למרשתו פיצוי מרשים כאמור ....  

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית בצנתור - פגיעה בעורק הברכיאלי

התובע לקה באוטם שריר הלב והובהל לבית החולים. במהלך ביצוע צנתור לתובע, נפגעה המעטפת של העורק הבריכאלי... 

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית בניתוח להסרת גידול - קרע בקנה הנשימה

פסק דין בעקבות רשלנות רפואית במהלך ניתוח להסרת גידול סרטני. בעקבות סיבוך נדיר, נקרע קנה הנשימה של המטופל... 

פסק דין בעניין רשלנות רפואית במהלך עקירת שן בינה - התעלפות מטופל

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית ואחריות רופא בגין נזק נדיר. המטופל התעלף במהלך ניסיונו לקום לאחר טיפול עקירת שן בינה... 

החלטה העוסקת בפטור לתובע מהגשת חוות דעת רפואית במסגרת תביעה בגין רשלנות

פסק דין בעקבות בקשת פטור מהגשת חוות דעת רפואית במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית... 

המומחה שחתם על חוות הדעת נפטר

מהו הדין במידה והרופא המומחה אשר חתום על חוות הדעת הרפואית נפטר במהלך המשפט? כיצד יש להתייחס לחוות דעתו? האם יש להמציא חוות דעת חדשה? בתוך כמה זמן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

רשלנות רפואית - הנתבע לא יממן חוות דעת מומחה לתובעת

מתי ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו? מתי יטיל בית המשפט את מימון חוות הדעת הרפואית על הנתבעים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

פסק דין - פטור מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של נזק מיוחד

בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית  

פסק דין - בקשה למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש במקום מומחה מטעם התביעה

האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע? 

פסק דין בעניין רשלנות רפואית בניתוח - חוות דעת רפואית מטעם קופה"ח

האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה? 

פסק דין ברשלנות רפואית - "הדבר מעיד על עצמו" ללא הגשת חוות דעת רפואית?

האם בתביעת רשלנות רפואית ניתן לטעון כי די בראיות הקיימות בכדי להוכיח רשלנות ואין צורך בחוות דעת מטעם מומחה... 

פסק דין בנוגע להארכת מועד הגשת חוו"ד - רשלנות רפואית בניתוח גב

ככלל, חוות דעת רפואית צריכה להיות מצורפת לכתב תביעת הרשלנות הרפואית 

פסק דין בעניין תובע בתביעת רשלנות רפואית המקבל הבטחת הכנסה - מינוי מומחה

מינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט מתרחש לרוב במקרים בהם מומחי הצדדים חלוקים בדעתם. האם בית המשפט יתיר מינוי מומחה רפואי כאשר התובע אינו יכול לעמוד בכך כלכלית, והוא מקבל הבטחת הכנסה? 

פסק דין - חוות דעת רפואית שניתנה במסגרת הליך אחר, האמנם?

ככלל, חוות דעת רפואית מטעמם של הצדדים ניתנת במסגרת הליך תביעת הרשלנות הרפואית הנדונה... 

פסק דין בעניין חקירת מומחה בתביעת רשלנות רפואית - לא הביא חוו"ד מטעמו

ככלל, ניתן לזמן לחקירה רופא אשר הוגשה מטעמו חוות דעת רפואית... האם ניתן לזמן רופא אשר לא הציג חוות דעת רפואית מטעמו?