www.rashlanut-refuit.org

פסק דין ברשלנות רפואית - ``הדבר מעיד על עצמו`` ללא הגשת חוות דעת רפואית?

פסק דין ברשלנות רפואית -  ``הדבר מעיד על עצמו`` ללא הגשת חוות דעת רפואית?

תא 6204/08

 

עובדות המקרה  


המשיבה הגישה תובענה לפיצויי נזיקין בעילה של רשלנות רפואית. לתובענה לא צורפה חוות דעת של מומחה לביסוס טענותיה בעניין שברפואה. על כן, הגישו הנתבעים/המבקשים דנן, בקשה לדחיית התובענה על הסף בהסתמך על הוראות תקנה 101(א)(3) לתקנות סדר הדין האזרחי.

 

לחילופין, מבקשים להורות למשיבה לצרף חוות דעת של מומחה ולהאריך את המועד להגשת כתב הגנה עד לאחר הגשתה. לדעת המשיבה, דין הבקשה להדחות, שכן אינה מעלה טענת נכות מצד אחד, ומצד שני לעניין החבות סומכת ידיה על הכלל הנקוב בסעיף 41 לפקודת הנזיקין הדבר מעיד על עצמו.

 

לטעמה, קיימות ראיות למכביר להוכחת יסודותיו התומכות במסקנה כי הנטל להוכיח העדר התרשלות מצדם מוטל דווקא על המבקשים. לחילופין, עותרת להארכת המועד להגשת חוות דעת של מומחה.

האם יש לקבל את הבקשה?


1. תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי, קובעת כי בעל דין החפץ להוכיח עניין שברפואה חייב לצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות דעת רפואית. בהתאם לתקנה 137 לתקנות, לא ייזקק בית המשפט להוכחת עניין שברפואה מטעם בעל דין אשר נמנע מלצרף חוות דעת כאמור.


2. בשלב זה של הדיון וללא שמיעת ראיות לא ניתן להכריע בשאלה האם יש בחומר הראיות שבידי המשיבה כדי לבסס כדבעי את הכלל הראייתי האמור וברי, כי המשיבה רשאית לנסות את כוחותיה להוכחת יסודותיו תוך נטילת סיכון כי אם ייקבע שלא הונחה תשתית עובדתית נאותה לכך, תדחה התובענה מטעם זה.


3. אם תבחר המשיבה להגיש חוות דעת של מומחה עליה לעשות כן תוך ארבעים וחמישה יום מהיום, שאם לא כן יש לראותה כמי שויתרה על הגשתה.


לסיכום,

 

בשלב זה של הדיון וללא שמיעת ראיות לא ניתן להכריע בשאלה האם יש בחומר הראיות שבידי המשיבה כדי לבסס כדבעי את הכלל הראייתי האמור. לפיכך, הבחירה בידי התובעת האם לקחת את הסיכון או להגיש חוות דעת רפואית מטעמה.
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פסק דין בעניין תביעת רשלנות רפואית - פטור מתשלום שכרו של המומחה מטעם ביהמ"ש

ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה? 

פסק דין בעניין אי צירוף חוות דעת רפואית לתביעה למרות הארכת מועד הגשתה

בקשה למחיקת תביעה על הסף יכולה להתקבל במספר מקרים. האם תימחק התביעה במקום בו חוות הדעת הרפואית לא צורפה, למרות הארכת המועד? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם בית החולים סורוקה התרשל בטיפול במחלת כליה נדירה?

האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד... 

בקשה להחלפת מומחה רפואי בתביעת רשלנות רפואית

בית המשפט המחוזי קיבל את בקשתה של תובעת, אשר הגישה תביעה בגין רשלנות בניתוח גניקולוגי, להחלפת מומחה רפואי שמונה מטעם בית המשפט... 

רשלנות רפואית באבחון מחלה וביצוע בדיקת MRI באיחור

רן שקד הוכיח את הקשר שבין איחור באבחון המחלה, נכותה של מרשתו, נפילתה בבית ונזקיה הרפואיים והשיג למרשתו פיצוי מרשים כאמור ....  

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית בצנתור - פגיעה בעורק הברכיאלי

התובע לקה באוטם שריר הלב והובהל לבית החולים. במהלך ביצוע צנתור לתובע, נפגעה המעטפת של העורק הבריכאלי... 

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית בניתוח להסרת גידול - קרע בקנה הנשימה

פסק דין בעקבות רשלנות רפואית במהלך ניתוח להסרת גידול סרטני. בעקבות סיבוך נדיר, נקרע קנה הנשימה של המטופל... 

פסק דין בעניין רשלנות רפואית במהלך עקירת שן בינה - התעלפות מטופל

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית ואחריות רופא בגין נזק נדיר. המטופל התעלף במהלך ניסיונו לקום לאחר טיפול עקירת שן בינה... 

החלטה העוסקת בפטור לתובע מהגשת חוות דעת רפואית במסגרת תביעה בגין רשלנות

פסק דין בעקבות בקשת פטור מהגשת חוות דעת רפואית במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית... 

המומחה שחתם על חוות הדעת נפטר

מהו הדין במידה והרופא המומחה אשר חתום על חוות הדעת הרפואית נפטר במהלך המשפט? כיצד יש להתייחס לחוות דעתו? האם יש להמציא חוות דעת חדשה? בתוך כמה זמן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

רשלנות רפואית - הנתבע לא יממן חוות דעת מומחה לתובעת

מתי ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו? מתי יטיל בית המשפט את מימון חוות הדעת הרפואית על הנתבעים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

פסק דין - פטור מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של נזק מיוחד

בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית  

פסק דין - בקשה למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש במקום מומחה מטעם התביעה

האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע? 

פסק דין בעניין רשלנות רפואית בניתוח - חוות דעת רפואית מטעם קופה"ח

האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה? 

פסק דין ברשלנות רפואית - "הדבר מעיד על עצמו" ללא הגשת חוות דעת רפואית?

האם בתביעת רשלנות רפואית ניתן לטעון כי די בראיות הקיימות בכדי להוכיח רשלנות ואין צורך בחוות דעת מטעם מומחה... 

פסק דין בנוגע להארכת מועד הגשת חוו"ד - רשלנות רפואית בניתוח גב

ככלל, חוות דעת רפואית צריכה להיות מצורפת לכתב תביעת הרשלנות הרפואית 

פסק דין בעניין תובע בתביעת רשלנות רפואית המקבל הבטחת הכנסה - מינוי מומחה

מינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט מתרחש לרוב במקרים בהם מומחי הצדדים חלוקים בדעתם. האם בית המשפט יתיר מינוי מומחה רפואי כאשר התובע אינו יכול לעמוד בכך כלכלית, והוא מקבל הבטחת הכנסה? 

פסק דין - חוות דעת רפואית שניתנה במסגרת הליך אחר, האמנם?

ככלל, חוות דעת רפואית מטעמם של הצדדים ניתנת במסגרת הליך תביעת הרשלנות הרפואית הנדונה... 

פסק דין בעניין חקירת מומחה בתביעת רשלנות רפואית - לא הביא חוו"ד מטעמו

ככלל, ניתן לזמן לחקירה רופא אשר הוגשה מטעמו חוות דעת רפואית... האם ניתן לזמן רופא אשר לא הציג חוות דעת רפואית מטעמו?