www.rashlanut-refuit.org

פסק דין בנוגע לעיכוב תשלום פיצויים בגין רשלנות רפואית - הגשת ערעור

בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מתאריך 5.1.2009 עד להכרעה בערעור שהגישו המבקשים על פסק הדין. בפסק הדין נקבע כי המבקשים נהגו ברשלנות בניתוחים עת ניתחו את המשיב בשני ניתוחים לתיקון רוחק ראייה – ניתוחי לייזר.

 

עוד נקבע כי המבקשים יפצו את המשיב בסכום כולל של 1,389,287 ש"ח, סכום הכולל גם שכר טרחת עורך דין בשיעור של 13% מסכום התביעה. המבקשים הגישו ערעור על פסק הדין הכולל שני ראשים: עצם קביעת האחריות ושאלת הנזק.


האם יש לקבל את הבקשה?


1. בעת בחינת בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין עד להכרעה בערעור, לפי תקנות 469-468 לתקנות סדר הדין האזרחי, שוקל בית המשפט הן את סיכויי הערעור והן את מאזן הנוחות.


2. מבחינת סיכויי הערעור, המבקשים מעלים שורת טענות כלפי פסק הדין נשוא הערעור, הן לגבי עצם קביעת האחריות והן לגבי קביעת נזקי המשיב. המשיב מנגד טוען כי הטענות המועלות כעת על ידי המבקשים נדחו כולן על ידי בית המשפט הנכבד קמא ועל כן סיכויי הערעור קלושים. מבלי לקבוע מסמרות בעניין, נראה שבשלב ראשוני זה שבו מצוי הערעור לא ניתן לשלול לגמרי את סיכויי הערעור, ולפיכך יש להמשיך ולבחון כאן את שיקולי מאזן הנוחות.


3. פסק הדין, נשוא הערעור, הוא פסק דין המשית חיוב כספי על המבקשים. הלכה פסוקה היא כי ביצועו של פסק דין כזה לא יעוכב, אלא אם הראה המבקש כי קיים חשש ממשי שביצוע פסק הדין יגרום נזק בלתי הפיך אם יתקבל הערעור. נזק שכזה יכול להיגרם, בין השאר, מקום שבו המבקש עיכוב ביצוע מצליח להראות כי לא יוכל לגבות את הכספים שהעביר לצד שנגד במידה ויזכה בערעור. נסיבות המקרה שלפנינו מלמדות כי סכום הכסף שנפסק בפסק הדין הינו סכום משמעותי שאיננו מצוי בידי המשיב כדבר שבשגרה.


4. מעבר לכך, כעולה מפסק הדין היקף עבודתו של המשיב אכן צומצם באחרונה, כפי שנמסר על ידי המשיב עצמו. על כן, טענת המבקשים ולפיה עלול להיווצר מצב שבו לא ניתן יהיה, מעשית, להשיב את מלוא סכום הפיצויים שישולם למשיב – אם יזכו בערעורם – איננה מופרכת ולא ניתן להתעלם ממנה לחלוטין. מאידך גיסא, מובן כי למשיב אינטרס לגיטימי בקבלת סכום הכסף שנפסק לטובתו בפסק הדין – הן מטעמי מדיניות משפטית כללית, כמתואר לעיל והן מטעמים פרטניים, מובנים ומוצדקים בעיקרם.


5. נוכח האיזון המתבקש בין השיקולים הרלבנטיים השונים, והעובדה שחלק מהפיצויים נפסקו לגבי העתיד, יש להורות כדלקמן: ביצועו של פסק דינו של בית המשפט הנכבד קמא יעוכב חלקית לגבי 25% מסכומי החיוב שנקבעו בפסק הדין ובלבד ש-75% מסכומי החיוב הנותרים ישולמו למשיב, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בתוך 10 ימים מעת קבלת החלטה זו. פתרון זה משקלל כראוי בין האינטרס של המשיב בביצוע מיידי של פסק הדין ובין החשש של המבקשים, שאין לבטלו, כי אם יתקבל ערעורם לא יוכלו לקבל בחזרה את מלוא הסכום שישלמו.

לסיכום,

 

יש לקבל חלקית את הבקשה. ביצועו של פסק דינו של בית המשפט הנכבד קמא יעוכב חלקית לגבי 25% מסכומי החיוב שנקבעו בפסק הדין ובלבד ש-75% מסכומי החיוב הנותרים ישולמו למשיב, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בתוך 10 ימים מעת קבלת החלטה זו.
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פסק דין בעניין פורום נאות לדיון בגין רשלנות רפואית בניתוח בחו"ל

התביעה הינה תביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית שנגרמה לטענת התובע בניתוח שבוצע בסלובניה. עקב גידול שנתגלה בגופו, בירר התובע ומצא... 

פסק דין בנוגע לסעיף 76 לפקודת הנזיקין - תביעה בגין רשלנות רפואית לאחר תאונה

האם סעיף 76 לפקודת הנזיקין חוסם בפני התובע את דרכו להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית לאחר תאונת דרכים? 

חולה שנשקפת לו סכנה חמורה והמתנגד לקבלת טיפול

בנסיבות בהם נשקפת למטופל סכנה חמורה והוא מתנגד לטיפול הרפואי רשאי מטפל לתת את הטיפול הרפואי  

על אילו טפסים יש לחתום לפני ביצוע ניתוח או אשפוז?

על החולה לחתום לפני אשפוז על טופס בקשה לאשפוז ולפני ניתוח על טופס הסכמה לניתוח 

האם חתימה על טופס הסכמה מוכיחה הסכמה מדעת?

לא די בחתימה על טופס הסכמה אלא על הרופא להוכיח כי הסביר לחולה על הטיפול ועל הסיכונים הכרוכים בטיפול 

אימתי תוכר עוולת התקיפה במקרה של רשלנות רפואית?

עוולת התקיפה תוכר רק כאשר לחולה לא נמסר כלל מידע על סוג הטיפול הצפוי לו או כאשר לא נמסר לו על התוצאה הבלתי נמנעת של אותו טיפול  

האם העדר הסכמה מדעת מהווה פגיעה באוטונומיה של החולה?

הזכות לאוטונומיה היא הבסיס לתורת ההסכמה מדעת 

היעדר הסכמה - הניתן לתבוע בגין הפרת חובה חקוקה?

הפרת החובה לקבל הסכמה מדעת של חולה לטיפול רפואי בהתאם להוראות חוק זכויות החולה מקיימת את כל יסודותיה של עוולת ההפרה החקוקה  

מהם העקרונות הראייתיים הכלליים בתביעות רשלנות רפואית?

קיימים מספר עקרונות כלליים בדיני הראיות, החלים הן בדין הפלילי והן בדין האזרחי, ואשר אינם מיוחדים לתביעות נזיקין בכלל ולתביעות רשלנות רפואית בפרט 

מהי משמעות הכלל - הדבר מדבר בעד עצמו?

הכלל "הדבר מדבר בעד עצמו" משמש מכשיר להעברת נטל השכנוע אל הנתבע בנזיקין 

פסק דין - האם ניתן למנות אפוטרופוס לדין בתביעת רשלנות רפואית?

בני זוג הגישו תביעת רשלנות רפואית. לטענת בן הזוג, בת זוגתו נפטרה כתוצאה מרשלנות רפואית 

פסק דין בעניין תיקון כתב תביעת רשלנות רפואית לאחר חקירת מומחה

לאחר שנסתיימה חקירת המומחה הגיש התובע בקשה לתקן את כתב התביעה על דרך הוספת חוות דעת מטעמו... 

פסק דין - תביעת רשלנות רפואית ללא צו להוצאות בשל מצוקה כלכלית?

התובעים עותרים להתיר להם למחוק את התביעה ללא צו להוצאות וזאת בשל מצוקתם הכלכלית הנטענת והקושי הנפשי הרב הכרוך בניהול התיק עד תומו...  

פסק דין בעניין תיקון כתב ערעור ושינוי שכ"ט עו"ד - תביעת רשלנות רפואית

השאלה היא האם סכום פיצויים שנפסק במסגרת תביעת רשלנות רפואית בעילת הולדה בעוולה כולל את שכר טרחת עורך הדין ... 

פסק דין בעניין תיקון כתב ערעור על החלטה בנושא רשלנות רפואית

נטען בבקשה כי כתב הערעור מתפרש על פני 48 עמודים. נימוקי הערעור אף כוללים סיפורים ארוכים ולא ענייניים, תוך הטחת עלבונות במשיבים... 

פסק דין בעניין רשלנות בניתוח הצרת אבי עורקים - פיצויים עונשיים בגין שיתוק

נזקו של המערער, המתבטא בשיתוק ובעיוות בידו השמאלית, נובע מפגיעה עצבית שארעה במהלך ניתוח לתיקון היצרות באבי העורקים. האם התובע יזכה לפיצויים עונשיים... 

פסק דין בעקבות אי מתן פטור להפקדת עירבון - לא הוצג מצב כלכלי קשה

פסק דין הדוחה מתן פטור בגין מצב כלכלי קשה. התובע לא הציג מצב כלכלי נטען, ובעל דין המבקש פטור חייב בכך. סוגיה בעניין רשלנות רפואית בניתוח אלקטיבי... 

פסק דין בנוגע לעיכוב תשלום פיצויים בגין רשלנות רפואית - הגשת ערעור

בפסק הדין נקבע כי המבקשים נהגו ברשלנות עת ניתחו את המשיב בשני ניתוחים לתיקון רוחק ראייה – ניתוחי לייזר... 

פסק דין בנוגע לתביעת רשלנות רפואית - הפחתת עירבון בגין חיסרון כיס

התובעים בתביעת רשלנות רפואית במהלך לידה מבקשים לפטור עצמם מהפקדת עירבון לאור מצבם הכלכלי הקשה... 

פסק דין - האם יכול ביהמ"ש לשנות את סוג הערובה בתביעת רשלנות רפואית?

הנתבעים המבקשים לשנות את סוג הערובה שעליהם להפקיד, חויבו בבית המשפט לתשלום פיצויים בגין נזקי רשלנות רפואית שגרמו לתובע