www.rashlanut-refuit.org

פסק דין - ניתוח קיסרי וביצוע זריקת אפידורל על ידי מתמחה, האם רשלנות רפואית?

פסק דין - ניתוח קיסרי וביצוע זריקת אפידורל על ידי מתמחה, האם רשלנות רפואית?

עא 02 / 6948 פנטה אדנה נ’ מדינת ישראל, משרד הבריאות


• ניתוח קיסרי
• הרדמה אפידורלית
• חובה לביצוע רישומים רפואיים
• העברת נטל הראיה לנתבע
• כלל "הדבר מדבר בעדו"
• חובת ההסבר למטופל על אפשרויות הטיפול העומדות בפניו
• ביצוע פרוצדורה רפואית על ידי מתמחה

עובדות המקרה:


התובעת נותחה ניתוח קיסרי ובמהלכו בוצעה בה הרדמה אפידורלית. למוחה של בת התובעת חדר אוויר שגרם לנזק בלתי הפיך. התובעת לא נתנה את הסכמתה לניתוח וכמו כן, בוצע הליך ההרדמה על-ידי מתמחה, ולא על-ידי רופא מומחה. בנוסף, קיים חוסר ברישומים רפואיים שלטענת התובעת מעביר את נטל השכנוע להיעדר התרשלות למערערת.


מה מקור חובתם של רופאים ושל מוסדות רפואיים לבצע רישומים רפואיים?


חובתם של רופאים ושל מוסדות רפואיים לבצע רישומים רפואיים בזמן אמת ולשמור על רישומים אלה מעוגנת בפסיקת בית המשפט ובחוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996. על-פי החוק, חלה חובה על המטפל טיפול רפואי לתעד, בין היתר, "מידע רפואי בדבר הטיפול הרפואי שקיבל המטופל". תיעוד זה יש בו חשיבות רבה הן לצורך המשך טיפולים במטופל בעתיד הן על-מנת ליתן למטופל אפשרות לדעת, כפי שהוא זכאי לדעת, את מצבו הרפואי ואת הטיפול הרפואי שניתן לו, הן כראיה, אם תידרש, לאופי הטיפול שקיבל המטופל ולפרטיו.

מתי יועבר נטל הראיה מהתובע לנתבע בתביעת רשלנות רפואית ומה מקור החריג המאפשר את העברת הנטל?


ביחסים שבין רופא לבין מטופל קיימת מערכת של אי-שוויון ביכולת לדעת את טיבו ואת פרטיו של הטיפול הרפואי שנתן הרופא למטופל. מצב זה של אי-שוויון מביא לא אחת להעברת נטל השכנוע כשמתקיימים תנאי הכלל של "הדבר מדבר בעדו", הקבוע בסעיף 41 לפקודת הנזיקין.

מתי ניתן להשתמש בכלל המשפטי של "הדבר מדבר בעדו"?


לס’ 41 לפקודת הנזיקין 3 יסודות (הדרישה היא לקיומם של 3 היסודות במקביל)
1. לתובע לא הייתה ידיעה או לה ייתה יכולת לדעת מה היו למעשה הסיבות שגרמו למקרה שהביא לנזק
2. הנזק נגרם על ידי נכס שלנתבע הייתה שליטה מלאה עליו
3. נראה לבית המשפט שאירוע המקרה שגרם לנזק מתאים יותר למסקנה שהנתבע לא נקט זהירות סבירה מאשר למסקנה שהוא כן נקט זהירות סבירה.

במקרה המתואר נפסק כי בעקבות האירועים החריגים בזמן הזרקת חומר ההרדמה ובסמוך אחריה, אשר בסופם הביאו למצבה הקשה של המשיבה, היה נדרש שייערכו רישומים על מהלך הפעולות של הרופאים המטפלים ועל התגובה הפיזית של המשיבה להן.

 

היעדר כל רישום אשר יתעד התפתחות זו די בו כדי להעביר את נטל השכנוע אל המערערת בכל הנוגע לטיפול במשיבה ולתגובותיה לטיפול. רשומות רפואיות בנושאים אלה היו יכולות להיות מכריעות הן בשאלה אם הייתה התרשלות מצד הצוות הרפואי, הן בשאלת הקשר הסיבתי בין התרשלות כזו לנזק הגופני שנגרם למשיבה

מהי חובתו של הרופא לספק למטופל מידע לגבי הטיפולים האפשריים העומדים בפניו?


הכלל הוא כי קיימת חובה על הרופא לספק למטופל את המידע הדרוש לו לביצוע החלטה מושכלת אם לבחור הליך רפואי זה או אחר. הפרתה של חובה זו עשויה להעמיד למטופל זכות לפיצויים בעילה של רשלנות

מה היקף ההסברים שעל הרופאים לספק למטופל?


נפסק כי אין לדרוש מן הרופאים שהיקף ההסברים שניתנים למטופל יהיה מוחלט ויכלול סיכונים רחוקים ובלתי משמעותיים. ניתן לצמצם היקף זה לגדרם של סיכונים ממשיים בלבד, שהינם מהותיים בנסיבות העניין.


מה המשמעות של ביצוע פרוצדורה רפואית על ידי מתמחה?


בית המשפט פסק כי במקרה זה לא היו ראיות משכנעות שעל-פיהן היה בית-המשפט יכול לקבוע שהמתמחה לא היה בעל ידע וניסיון אשר הצדיקו את הבדיקה ואת הטיפול שנעשו על-ידיו כשהרופא המומחה עומד לידו ומפקח על פעולותיו. כמו כן, לא הובאו כל ראיות שיצביעו על כך שאין זה מקובל או ראוי שזריקה כמו זו הנדונה תינתן על-ידי מתמחה, בין בהשגחת רופא מומחה ובין בלעדיה.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

רשלנות רפואית שגרמה להידבקות בדלקת מעיים

הידבקות לאחר לידה וזיהום, רשלנות רפואית - המערערת נולדה בשנת 1957 בבית החולים אלישע. כעבור שישה ימים הוחזרה לביתה. מספר ימים לאחר מכן נתגלתה אצלה תופעה של הקאות ואיבוד נוזלים.  

פסק דין - רשלנות רפואית במתן חיסון פוליו, האם סיבה להתפתחות המחלה?

התובע נולד בשנת 1982 ובשנת חייו הראשונה קיבל שלוש מתוך ארבע מנות של חיסון נגד פוליו, חרף כך חלה המערער בפוליו... 

רשלנות רפואית בעקבות אי הפסקת הריון וגרימת פגות

פסק דין בעניין רשלנות רפואית בגין אי הפסקת הריון בשל חשש לפגות... 

פיצויים בגין פענוח שגוי של בדיקת מוניטור במהלך הריון

לאחר הריון בסיכון גבוה וטיפולי פוריות, הרופא אשר התרשל בקריאת בדיקת מוניטור ושחרר את האם ההרה לביתה מבלי שהבין את הסיכון לעובר וכתוצאה מכך התינוקת נולדה עם פגיעה מוחית קשה ופגיעה רב מערכתית 

רשלנות רפואית בזריקת אלחוש אצל רופא שיניים - חובת הזהירות

האם הופרה חובת הזהירות המוטלת על רופא שיניים סביר במסגרת מתן זריקת אלחוש למטופל? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

רשלנות רפואית בלידה - אחריות אישית של הרופא

האם יש להטיל אחריות אישית על רופא בעקבות רשלנות רפואית במהלך הלידה? האם יש להטיל את האחריות כולה על בית החולים? היכן מתחילה ונגמרת האחריות בנושא רשלנות רפואית? קראו עוד... 

פיצויים לאחר אי אבחון תסמונת נונאן - רשלנות שגרמה לקיצור תוחלת חיים

כיצד יש לחשב פיצויים בעקבות קיצור תוחלת חיים לאחר רשלנות רפואית במסגרת אבחון תסמונת נונאן... 

האם אי ציון משקל עובר בגיליון לידה הוא רשלנות רפואית?

העדר רשומה רפואית במהלך ניהול לידה והעברת נטל ההוכחה בתביעה שעניינה רשלנות רפואית במהלך לידה. אירוע פרע כתפיים שהביא לשיתוק בידו של התינוק... 

רשלנות רפואית בטיפול על ידי מתמחה - לידה תוך מתן פטוצין

האם ביצוע הלידה על ידי רופא מתמחה, ולא רופא מומחה, למרות מצבה הפתולוגי המורכב של האישה, מהווה רשלנות רפואית של בית החולים? האם מתן פטוצין לזירוז הלידה מחייב השגחה של רופא מומחה? קראו עוד... 

קשירת חצוצרות בניתוח קיסרי ורשלנות רפואית מבחינת אי הסכמה מדעת

אישה הגישה תביעה בגין רשלנות בקבלת הסכמה מדעת לניתוח קיסרי עם קשירת חצוצרות... 

תביעה נגד בית החולים "משפחה קדושה" בנצרת בגין רשלנות בלידה

האם המיילדות בבית החולים "משפחה קדושה" בנצרת ביצעו ברשלנות לידת וואקום, והאם כתוצאה מרשלנות רפואית זו נגרמו לילד נזקים גופניים קשים? 

מחלוקת בנוגע לתוחלת חיים של נפגע רשלנות רפואית בלידה

אחת המחלוקות העיקריות אשר ישבו בבסיסה של תביעה בגין רשלנות רפואית בלידה הייתה - תוחלת חיים עתידית של תובע הסובל מנכות בשיעור 100%... 

תביעה בגין רשלנות בלידה אשר הוגשה לאחר 25 שנה

תביעה בגין רשלנות רפואית בלידה הוגשה 25 שנה לאחר המקרה. האם תתקבל התביעה בבית המשפט? 

לא הוכח תשניק סב לידתי - תביעה בגין רשלנות בלידה נדחתה

השופט ציין כי הוכחת רשלנות רופאי בית החולים הינה כדוגמת מגדל דומינו. על המערערים היה לשכנע את בית המשפט... 

רשלנות רפואית באי השארת יולדת להשגחה בבית החולים, האמנם?

האם יולדת אשר הגיעה לבית החולים ושוחררה לביתה מבלי להשאר להשגחה, יכולה לתבוע את המוסד בגין רשלנות רפואית בלידה? 

דום הנשימה הראשון ארע לתינוק בחדר הלידה, האם רשלנות רפואית?

מהתיק הרפואי עלה כי האפניאה הראשונה התרחשה כחמש דקות לאחר שהגיע התינוק ליחידת המעבר. שעת הקבלה במעבר לא תועדה, והייתה למעשה פונקציה של משך הזמן בו שהה התובע בחדר לידה... 

דחיית רשלנות רפואית בלידה מכשירנית

מתיאור האירועים והעובדות שלפנינו עולה כי לידתו של המערער הסתבכה, ללא שהיו לסיבוך זה אינדיקציות מקדימות שיכלו לאפשר היערכות מוקדמת... קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

חוט התפירה לאחר הניתוח נפרם - לא רשלנות רפואית

האם כאשר אחד מחוטי התפירה לאחר ניתוח נפרם, ישנה עילה להגשת תביעה בגין רשלנות רפואית? קראו עוד בפורטל... 

איחור בהחלטה על ביצוע ניתוח קיסרי, האם רשלנות?

על שופט הייתה מקובלת דעתו של פרופ’ דוד (המומחה) - שלא היה מקום להמתנה נוספת וכי ראוי היה להחליט על ניתוח קיסרי, וכי אי קבלת החלטה על ביצוע הניתוח בשלב נשוא התביעה, מהווה טעות בניהול הלידה, אשר עולה כדי רשלנות... קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית...