www.rashlanut-refuit.org

פסק דין בעניין חקירת מומחה בתביעת רשלנות רפואית - לא הביא חוו``ד מטעמו

פסק דין בעניין חקירת מומחה בתביעת רשלנות רפואית - לא הביא חוו``ד מטעמו

תא 15420/06 גבי כץ נ’ בי"ח הדסה עין כרם

עובדות המקרה


המבקש הגיש תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לו לטענתו, בשל רשלנותם הרפואית של המשיבים. המבקש צרף לכתב התביעה חוות דעת מטעמו ערוכה בידי ד"ר ש', מומחה לרפואת עיניים.

 

המשיבים ביקשו להעמיד את המבקש לבדיקה אצל מומחה רפואי מטעמם, וביום 2.5.07 נבדק המבקש אצל ד"ר ענת וקסלר. ביום 8.10.07 הוגשה לתיק בית המשפט חוות דעת רפואית מטעם המשיבים ערוכה על ידי ד"ר פ'. ב"כ המבקש, מבקש לזמן את ד"ר ו' לחקירה. ב"כ המשיבים טוען כי ד"ר ו' לא ערכה חוות דעת רפואית ומשום כך אין מקום להזמינה לעדות.


האם יש לקבל את הבקשה?


תקנה 130א לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת כי הודעה על רצון לחקור מומחה שהגיש חוות דעת ביקש מי מבעלי הדין לחקור מומחה שהגיש חוות דעת, יודיע על כך לבית המשפט ולשאר הצדדים שלושים ימים לפחות לפני המועד שנקבע לשמיעת ראיות או בתוך שבעה ימים מקבלת חוות הדעת, לפי המאוחר.


אין מקום לחקור את ד"ר ו' משלא הוגשה חוות דעת מטעמה. ביהמ"ש אינו סבור כי העובדה שהמבקש נבדק על ידי רופא, גם אם הןא מטעם המשיבים, מאפשרת חקירת הרופא, משלא הוגשה חוות דעת מטעמו. עצם הבדיקה אינה הופכת את הבודק למומחה, כפי שהוגדר בתקנות.


חקירת ד"ר ו', שכל מטרתה היא ניסיון לחלץ ממנה חוות דעת רפואית, הגם שלא מסרה חוות דעת שכזו לבית המשפט, עומדת בניגוד לאמור בתקנות ולכוונה כי רק מי מערך והגיש חוות דעת רפואית יחשב למומחה. התרת חקירת ד"ר ו', תחטיא את המטרה, ותאפשר חקירת רופאים שונים, תוך ניסיון לחלץ מהם עמדה רפואית והפיכתם למומחים מטעם צד כזה או אחר בניגוד לרצונם. על בית המשפט לאסור ניסיון שכזה שעומד בסתירה מוחלטת לאמור בתקנות.


לסיכום,

 

יש לדחות את הבקשה לזמן לחקירה רופא שלא הוגשה חוות דעת מטעמו. התרת בקשה כזו תחטיא את המטרה, ותאפשר חקירת רופאים שונים, תוך ניסיון לחלץ מהם עמדה רפואית והפיכתם למומחים מטעם צד כזה או אחר בניגוד לרצונם
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פסק דין בעניין תביעת רשלנות רפואית - פטור מתשלום שכרו של המומחה מטעם ביהמ"ש

ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה? 

פסק דין בעניין אי צירוף חוות דעת רפואית לתביעה למרות הארכת מועד הגשתה

בקשה למחיקת תביעה על הסף יכולה להתקבל במספר מקרים. האם תימחק התביעה במקום בו חוות הדעת הרפואית לא צורפה, למרות הארכת המועד? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם בית החולים סורוקה התרשל בטיפול במחלת כליה נדירה?

האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד... 

בקשה להחלפת מומחה רפואי בתביעת רשלנות רפואית

בית המשפט המחוזי קיבל את בקשתה של תובעת, אשר הגישה תביעה בגין רשלנות בניתוח גניקולוגי, להחלפת מומחה רפואי שמונה מטעם בית המשפט... 

רשלנות רפואית באבחון מחלה וביצוע בדיקת MRI באיחור

רן שקד הוכיח את הקשר שבין איחור באבחון המחלה, נכותה של מרשתו, נפילתה בבית ונזקיה הרפואיים והשיג למרשתו פיצוי מרשים כאמור ....  

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית בצנתור - פגיעה בעורק הברכיאלי

התובע לקה באוטם שריר הלב והובהל לבית החולים. במהלך ביצוע צנתור לתובע, נפגעה המעטפת של העורק הבריכאלי... 

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית בניתוח להסרת גידול - קרע בקנה הנשימה

פסק דין בעקבות רשלנות רפואית במהלך ניתוח להסרת גידול סרטני. בעקבות סיבוך נדיר, נקרע קנה הנשימה של המטופל... 

פסק דין בעניין רשלנות רפואית במהלך עקירת שן בינה - התעלפות מטופל

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית ואחריות רופא בגין נזק נדיר. המטופל התעלף במהלך ניסיונו לקום לאחר טיפול עקירת שן בינה... 

החלטה העוסקת בפטור לתובע מהגשת חוות דעת רפואית במסגרת תביעה בגין רשלנות

פסק דין בעקבות בקשת פטור מהגשת חוות דעת רפואית במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית... 

המומחה שחתם על חוות הדעת נפטר

מהו הדין במידה והרופא המומחה אשר חתום על חוות הדעת הרפואית נפטר במהלך המשפט? כיצד יש להתייחס לחוות דעתו? האם יש להמציא חוות דעת חדשה? בתוך כמה זמן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

רשלנות רפואית - הנתבע לא יממן חוות דעת מומחה לתובעת

מתי ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו? מתי יטיל בית המשפט את מימון חוות הדעת הרפואית על הנתבעים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

פסק דין - פטור מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של נזק מיוחד

בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית  

פסק דין - בקשה למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש במקום מומחה מטעם התביעה

האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע? 

פסק דין בעניין רשלנות רפואית בניתוח - חוות דעת רפואית מטעם קופה"ח

האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה? 

פסק דין ברשלנות רפואית - "הדבר מעיד על עצמו" ללא הגשת חוות דעת רפואית?

האם בתביעת רשלנות רפואית ניתן לטעון כי די בראיות הקיימות בכדי להוכיח רשלנות ואין צורך בחוות דעת מטעם מומחה... 

פסק דין בנוגע להארכת מועד הגשת חוו"ד - רשלנות רפואית בניתוח גב

ככלל, חוות דעת רפואית צריכה להיות מצורפת לכתב תביעת הרשלנות הרפואית 

פסק דין בעניין תובע בתביעת רשלנות רפואית המקבל הבטחת הכנסה - מינוי מומחה

מינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט מתרחש לרוב במקרים בהם מומחי הצדדים חלוקים בדעתם. האם בית המשפט יתיר מינוי מומחה רפואי כאשר התובע אינו יכול לעמוד בכך כלכלית, והוא מקבל הבטחת הכנסה? 

פסק דין - חוות דעת רפואית שניתנה במסגרת הליך אחר, האמנם?

ככלל, חוות דעת רפואית מטעמם של הצדדים ניתנת במסגרת הליך תביעת הרשלנות הרפואית הנדונה... 

פסק דין בעניין חקירת מומחה בתביעת רשלנות רפואית - לא הביא חוו"ד מטעמו

ככלל, ניתן לזמן לחקירה רופא אשר הוגשה מטעמו חוות דעת רפואית... האם ניתן לזמן רופא אשר לא הציג חוות דעת רפואית מטעמו?