www.rashlanut-refuit.org

פסק דין העוסק במרוץ ההתיישנות במסגרת תביעת רשלנות רפואית - אבחון שבר

תא 87 / 67 קלרה זיסברג נ’ הסתדרות מדיצינית הדסה


התיישנות תביעת רשלנות רפואית
• אי ידיעת העובדות המהוות את עילת התביעה

עובדות המקרה:


התובעת החליקה על ריצפת בית-החולים בו עבדה ונפגעה בידה. רופא בית-החולים שבדק אותה, אמר לה, כי צילומי הרנטגן אינם מראים כל ליקוי ועליה לקבל טיפול שמרני ומקובל להקלת הכאבים. כעבור כתשע שנים מאז הפגיעה, ועקב כאבים חזקים, נבחנו צילומי הרנטגן ע"י רופא אחר ואז התברר כי הנפילה גרמה לשבר שלא אובחן וכתוצאה מכך גם לא קיבלה טיפול מתאים. עקב זאת עותרת התובעת לחייב את בית החולים לפצותה בגין רשלנות בטיפול הרפואי. טענת הנתבעת הינה כי התביעה התיישנה.

 

מה הזמן המרבי לאחר אירוע הנזק בו ניתן להגיש תביעה נזיקית בגין רשלנות רפואית?


ס’ 89(2) לפקודת הנזיקין קובע כי הזמן המירבי שאחריו לא ניתן להגיש תביעה נזיקית ברשלנות רפואית הוא 10 שנים.

מה הדין במצב בו לא יכל התובע לדעת כי הוא זכאי להגיש תביעה נזיקית בגין רשלנות רפואית?


במצב כזה, התובע רשאית להסתמך על סעיף 8 לחוק ההתיישנות שלפיו, אם נעלמו מן התובע עובדות המהוות את עילת התובענה, מסיבות שלא היו תלויות בו, ושאף בזהירות סבירה לא יכול היה למנוע אותן, תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו נודעו לתובע עובדות אלה.

במקרה זה נפסק כי התובעת לא היתה יכולה לגלות ולדעת את המעשים והמחדלים של הנתבעת שהתבטאו בהתעלמות מממצאים המורים על קיומו של שבר, במתן טיפול בלתי נכון ואולי גם מזיק.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פסק דין בעניין מתן טיפול כימותרפי בגין איבחון לימופמה שגוי - האם רשלנות?

האם הרופאים היו אמורים לזהות כי מדובר בזיהום ולא בלימפומה? האם מדובר באבחון שגוי העולה כדי רשלנות רפואית במתן טיפול כימותרפי? 

פסק דין בעניין הארכת מועד הגשת חוות דעת בתביעת רשלנות רפואית

התובע הגיש נגד הנתבעים תביעה בגין נזקי גוף, שנגרמו לו, לטענתו, עקב רשלנות הנתבעים בטיפול הרפואי שהעניקו לו. התובע מבקש להתיר לו להגיש באיחור חוות דעת רפואית... 

פסק דין העוסק במרוץ ההתיישנות במסגרת תביעת רשלנות רפואית - אבחון שבר

התובעת החליקה על ריצפת בית-החולים וכתוצאה מכך סבלה משבר. עם זאת השבר אובחן רק לאחר תשע שנים. מהו מרוץ התיישנות בתביעות רשלנות רפואית? 

התיישנות בתביעת רשלנות רפואית של קטין - פסק דין

האירועים בגינם מוגשת תביעת הרשלנות הרפואית ארעו אמנם במהלך חודש 11/1992, אך בעת שהתובעת היתה עדיין קטינה... 

פסק דין בנוגע לדחיית תביעת רשלנות רפואית בגין התיישנות לאחר אי צירוף חוו"ד

התובע הגיש תביעה שעילתה רשלנות רפואית כנגד הנתבעים אך לא צירף לתביעה חוות דעת רפואית כנדרש... האם התיישנות? 

פסק דין בגין הגשת תביעת רשלנות רפואית באיחור ניכר - התיישנות

בתביעות שעילתן רשלנות רפואית, המועד הרלוונטי לקביעת תחילת מרוץ ההתיישנות, הוא מועד ביצוע הפעולה הרפואית בעטיה טוען התובע כי נפגע 

התיישנות תביעה בגין רשלנות רפואית בכריתת חצוצרה

בעקבות אירועים אלה, טופלה התובעת במשך ארבע שנים במכון הפריה חוץ גופית. התובעת טענה כי שנתיים לאחר סיום הטיפולים (אשר העלו חרס), פנתה היא לייעוץ אצל פרופסור מומחה במכון. לטענתה, האחרון אמר לה כי טיפולי הפוריות אינם מצליחים, וזאת גם בגין הטיפול הרשלני לו זכתה בבית החולים בהריונותיה... 

תביעה בגין רשלנות רפואית נדחית בטענת התיישנות, אימתי?

בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במנין הזמן שבו עדיין לא מלאו לתובע שמונה עשרה שנה... 

האם נתנה תרופה במהלך ההריון, הילדה סובלת ממום

האם תחול התיישנות על תביעה של אישה שנפגעה עקב נטילת תרופה על ידי אמה במהלך ההיריון? מהן "בנות דס" ומה הדין החל עליהן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

דחיית תביעה בגין רשלנות רפואית בעקבות התיישנות

סעיף 6 לאותו חוק קובע, כי תקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התובענה. השאלה המתבקשת היא, מתי נולדה עילת התביעה?