www.rashlanut-refuit.org

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית - הסרת קעקוע באמצעות לייזר

תא (ת"א) 29093/06 ‏ ‏ תמר ערב נ’ פרופורציה מרכז רפואי בע"מ


• רשלנות רפואית בהסרת קעקוע
• הסכמה לקבלת טיפול רפואי
הסכמה מדעת
• היקף חובת הגילוי
• עילת רשלנות רפואית מול עילות משפטיות אחרות
• קשר סיבתי כאשר לא ממולאת חובת הגילוי

עובדות המקרה:


התובעת, סטודנטית לתואר שני באנתרופולוגיה, ילידת 1978, ביצעה ב – 1992, בהיותה כבת 15 שנים קעקוע על כתפה השמאלית. הקעקוע הכיל ציור של מלאך צבעוני בעל כנפיים, מסגרת בצבע שחור כשהחלק הפנימי מולא ברובו בצבעי ירוק וכחול ומעט צהוב.

 

עם השנים מאסה התובעת בקעקוע ובנובמבר 2003 פנתה התובעת אל הנתבעת בעקבות פרסום בעיתון, על מנת לבחון אפשרות הסרת הקעקוע. התובעת נפגשה עם יועצת יופי אצל הנתבעת, סיכמה עמה את פרטי ועלויות הטיפולים ולאחר "הנחת סטודנט" של 25%, שילמה לנתבעת ביום 24.11.03, סך של 2,880 ₪. בכך נכרת בין הצדדים חוזה. החל מ – 9.12.03 טופלה התובעת כאחת לחודש או ששה שבועות, משך כ - 15 דקות בכל פעם, באמצעות מכשיר לייזר בררני בשם RUBY.

 

שמונת הטיפולים הראשונים בוצעו על ידי ד"ר איגור נכמקין, הטיפול התשיעי בוצע על ידי ד"ר גלי אהרונוביץ והטיפול העשירי והאחרון בוצע על ידי ד"ר כרמן ברטמן. הקעקוע לא הוסר בעקבות הטיפולים, אלא הפך לרקמה צלקתית בשטח של כ – 2.5 ס"מ X 3 ס"מ. הרקמה בולטת במספר מילימטרים מעל שטח העור, בגווני כחלחל – ירקרק ולא ניתן עוד להבחין בפרטי הציור והצבעים המקוריים שלו.

 

מעבר לתמונה שצירפה התובעת לתיק מוצגיה, הציגה את הקעקוע במהלך עדותה בפני בית המשפט. בעקבות כשלון הטיפולים הפנתה הנתבעת את התובעת לד"ר בר, שהציע לה ניתוח דו – שלבי להסרת הקעקוע אך התובעת סירבה לכך.

האם טיפול להסרת קעקוע הינו טיפול רפואי?


טיפול להסרת הקעקוע הינו טיפול רפואי לכל דבר ועניין.

מה ההסכמה הנדרשת מהמטופל לקבלת הטיפול הרפואי?


הכלל הוא כי לא יבוצע טיפול רפואי באדם, מבלי שתינתן לכך הסכמתו מדעת דהיינו הסכמה המבוססת על החלטה מושכלת לבחור בביצוע ההליך הרפואי, בהסתמך על כל המידע הרלוונטי להחלטה זו [סעיף 13 לחוק זכויות החולה תשנ"ו – 1996]. כלל זה מצא ביטויו אף בפסיקה שקדמה לחקיקת החוק. מתן טיפול רפואי ללא קבלת הסכמה מדעת, הכרוך בהפרה של הרופא את חובת הגילוי המוטלת עליו, מהווה הן עוולה של תקיפה והן עוולה של התרשלות.

מה היקפה של חובת הגילוי?


על-מנת שהסכמתו של חולה לטיפול רפואי שעתיד להיעשות בגופו תהא "הסכמה מדעת", יש לספק לו מידע הולם על מצבו, על מהות הטיפול המומלץ ומטרתו, על הסיכונים והסיכויים הטמונים בו ועל אלטרנטיבות טיפוליות סבירות לטיפול האמור. זאת באופן שיהיה בידי המטופל מידע הדרוש לו באורח סביר כדי לגבש החלטה בדבר הסכמה או אי-הסכמה לניתוח או לטיפול רפואי. מובן כי החתמת המטופל על טופס ההסכמה אינה כשלעצמה תנאי מספיק לקיומה של "הסכמה מדעת".

 

היקפה של חובת הגילוי אינו מוחלט, אך ככלל, יש לבחון את שכיחותם של הסיכונים הצפויים מהטיפול והיקפם מול אופי הטיפול ודחיפותו. במקרה של טיפול אלקטיבי, מורחב היקפה של חובת הגילוי.

 

במקרה זה קבע בית המשפט שלא הייתה הסכמה מדעת לטיפול מהטעמים הבאים:

 

ראשית, התובעת לא הוחתמה על טופס הסכמה קונקרטי ותואם את הטיפולים, עובר לתחילת הטיפולים. במועד אחד לא ידוע ובמועד לאחר תחילת הטיפולים הוחתמה התובעת על טפסים לטיפולים אחרים לחלוטין [הסרת שיער] ולא רלוונטיים.

 

שנית, התובעת הוחתמה על טופס הסכמה קונקרטי ורלוונטי רק לאחר שעברה כבר כ – 8 טיפולים, שעד לשלב זה, לא צלחו ולמעשה כבר כשלו ויצרו רקמה צלקתית ללא אפשרות תיקון. רק בשלב זה אכן קיבלה התובעת הסברים לגבי הסיכויים והסיכונים, ועל אף זאת הוחתמה לפי לשון הטקסט והקשר הדברים על טופס צופה פני עתיד.

 

שלישית, עולה כי הנתבעת או מי מעובדיה, היו מודאגים יותר מאי החתמת התובעת על טפסים, יהיו אשר יהיו, מאשר ממילוי חובת הגילוי שלהם כלפיה.

כיצד יבחן קשר סיבתי במצבים בהם לא מולאה חובת הגילוי על ידי הרופא?


בית המשפט פסק כי על התובע בעילה של רשלנות רפואית [לרבות בגין הפרת חובת הגילוי] מוטל הנטל להוכיח את הקשר הסיבתי בין התרשלות הרופאים לנזק שלו הוא טוען. במסגרת בחינת קיומו של קשר סיבתי כאמור, על בית המשפט להעריך את ההסתברות שמסירת המידע כנדרש הייתה גורמת למטופל להתנגד לביצוע הפרוצדורה הרפואית.

 

כדי להכריע בשאלה זו, על בית המשפט להביא בחשבון את סוג הטיפול שקיבל החולה ואת מידת חיוניותו אל מול הסיכון הטמון בו, ולהעריך את תגובתו המסתברת של החולה על-פי אמות-מידה של חולה סביר בנסיבות דומות ובעת בו נדרשה הסכמת המטופל

האם עילה נזיקית של רשלנות רפואית שוללת עילות בתחומי משפט אחרים?


לפי פסיקת בית המשפט, קיום עילה שמקורה בענף משפטי אחד אינו שולל, עקרונית, קיום עילה בענף משפטי אחר. כך למשל כשמדובר בעילה נזיקית או חוזית מול עילה בגין עשיית עושר ולא במשפט וכך אף כשמדובר, כמו בעניין זה, בעילה נזיקית מול עילה חוזית. מהותית, אין כל מניעה לפסוק פיצוי על חלק מהנזק על פי דיני חוזים ועל חלקו האחר – על פי דיני הנזיקין, ובלבד שהתובע לא יפוצה מעבר לנזקו.

 

הפיצוי שנפסק:


בית המשפט פסק פיצוי בסך 35,000 ש"ח לתובעת בגין כאב וסבל ובנוסף החזר התמורה החוזית. סה"כ נפסק כי הנתבעת תשלם לתובעת סך של 38,744 ₪.

 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פיצויים בגין רשלנות רפואית בניתוח תיקון קוצר ראיה בניתוח לייזר - שיטת P.R.K

התובע עבר, אצל הנתבעת, ניתוח לטיפול בקוצר ראייה ממנו הוא סבל. הניתוח בוצע באמצעות מכשיר המשגר קרני לייזר (מסוג Excimer), בשיטה המכונה P.R.K.  

פיצויים לאחר רשלנות רפואית בניתוח פלסטי באף - צלקת וחור בקצה האף

התובע עבר ניתוח פלסטי אשר הותיר באפו מספר כשלים בולטים: צלקות, חור במחיצת האף ונפיחות בולטת. התובע זכה בפיצוי על נזק לא ממוני והחזר כספי בגין הניתוח 

פיצויים למטופל הסובל מסנוור וטשטוש ראיה לאחר ניתוח לייזר רשלני

האם התובע נתן את הסכמתו מדעת לביצוע ניתוח לתיקון ראיה בלייזר. האם היות והתובע סובל מסנוור וטשטוש ראיה, זכאי הוא לפיצויים בגין רשלנות רפואית? 

פסק דין העוסק ברשלךנות רפואית בניתוח לתיקון ראייה בלייזר

דחיית תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לתובעת בעקבות ניתוח רשלני לתיקון ראיה בלייזר... 

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית במתן הסבר וחובת גילוי מוגברת לניתוח לייזר

חובת גילוי מוגברת מוטלת על רופאים אשר מבצעים ניתוחי לייזר אלקטיבייים לשיפור הראיה. במקרים בהם לא הוסבר למטופל אודות הטיפול לפרטי פרטים. קיימת עילה להגשת תביעה בגין רשלנות רפואית... 

פסק דין העוסק בנזק בלתי הפיך שנגרם בגין רשלנות רפואית בניתוח לייזר

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית בביצוע ניתוח לייזר לתיקון ראיה, LASIK, הניתוח גרם לנזק בלתי הפיך... 

פיצויים בגין שיתוק ביד לאחר ביצוע לידה על ידי מיילדת ללא רופא

בעקבות ביצוע הלידה על ידי מיילדת, וללא רופא, סובלת התינוקת משיתוק ביד... 

פסק דין בעניין רשלנות בהסרת קעקוע שהותירה צלקות

התובע עתר לפצותו בגין רשלנות רפואית בהסרת קעקוע שהותירה צלקות בגופו... התובע התאבד בגין הצלקות המכוערות שנותרו לאחר הטיפולים... 

פסק דין בביצוע השתלת שיער רשלנית אשר גרמה לכאב ראש תעוקתי

לטענת התובע, בעקבות השתלת שיער הוא פיתח תופעה נפשית פיסית של כאב ראש תעוקתי... 

פסק דין הנוגע להעדר הסכמה מדעת לפני ניתוח פלסטי באף - רשלנות וגרימת נזק

הנתבע, רופא המומחה ברפואה פלסטית, לא השכיל להשיג את הסכמתה מדעת של המטופלת לקראת ביצוע ניתוח פלסטי באף. למטופלת נגרמו נזקים והוגשה תביעה בגין רשלנות רפואית... 

פיצויים בעקבות הסרת שיער בלייזר ופגיעה באוטונומיה

בית המשפט השלום בתל אביב בחן תביעה אשר הונחה לפתחו בגין רשלנות בהסרת שיער... 

תביעה בגין רשלנות בהסרת שיער - לא לצמיתות ולא באופן מוחלט

התובע עבר טיפולים רבים (שש שנים ו-18 מפגשיפ) לצורך הסרת שיער בלייזר. עם זאת, השיער לא הוסר באופן מוחלט, ולא הוסר לצמיתות... 

טיפול קוסמטי רשלנות - תכשיר להחלקת שיער גרם לנשירה

האם נשירה בגין שימוש בתכשיר החלקת שיער מהווה עילה להגשת תביעה בעניין רשלנות רפואית בטיפול קוסמטי? 

תביעה בגין כוויה וצריבה לאחר טיפול אישי להסרת שיער תוך שימוש בקרם

קרם להסרת שיער לא היה עם הוראות השימוש הנדרשות ועל כן תביעה נגד החברה המייצרת אותו התקבלה בבית המשפט. הקרם גרם לתובע לכוויה וצריבה... 

פיצויים בגין נזקים בטיפול להסרת שיער

בהתחשב בעובדה שלתובעת נגרמו כוויות מדרגה שניה בגב שוקי רגליה והיא נדרשה לאשפוז של ששה ימים ולטיפולים רפואיים ולנוכח המצוקה הנפשית הזמנית שהתפתחה אצל התובעת אשר בחלקה ניתן לייחסה לתוצאות הטיפול ולטיפולים הנפשיים שקיבלה התובעת, ראיתי להעמיד את הפיצוי בגין סבלה של התובעת על סך של 30,000 ש"ח... 

פיצויים בעקבות רשלנות רפואית וכישלון הסרת שיער בלייזר לגבר

פיצויים עבור כאב וסבל שגרם טיפול הסרת שיער בגבר. הטיפול גרם להגברת השיעור ולכאב וסבל. הטיפול בוצע ברשלנות והסתיים בכישלון... 

פיצויים לגבר בגין הסרת שיער שלא על ידי רופא מומחה

האם גבר אשר הגיע לטיפול הסרת שיער ונפגע בגין טיפול רשלני, רשאי לתבוע את המכון על כך שהטיפול לא נעשה על ידי מומחה? 

פיצויים בשל רשלנות בטיפול פילינג שגרם נזק אסתטי בפני התובעת

הנתבע, שהוא רופא במקצועו, ביצע לתובעת, שהיתה אז רווקה בת 29, טיפול פילינג (קילוף עור) בפנים באמצעות חומר כימי. לתובעת נגרמו צלקות בעור פניה וגם לאחר שעברה טיפול מתקן, מצב פניה לא שופר 

רשלנות רפואית - פיצויים בגין כשלון טיפול הסרת שיער לגבר

רשלנות רפואית - פיצוי בגין כשלון טיפול הסרת שיער. התובע ביצע טיפולים להסרת שיער במכון פרופורציה בעקבות קריאת פרסומים בכלי התקשורת שסיסמתם היתה, לדבריו, "הסרת שיער לצמיתות". הטיפול כשל והתובע פוצה וקיבל החזר על עלות הטיפול 

כוויות וצלקות לאחר רשלנות רפואית בהסרת קעקוע בלייזר

טיפול רפואי כושל בהסרת קעקוע, גרם לתובע לנזקים חמורים מסוג כוויות, חבורות וגרד בעור היד.