www.rashlanut-refuit.org

פסק דין בעניין הצגת מצב כלכלי - מינוי מומחה רפואי מטעם ביהמ``ש

פסק דין בעניין הצגת מצב כלכלי - מינוי מומחה רפואי מטעם ביהמ``ש

תא 11194/08

 

עובדות המקרה

 


 

 

בקשה למינוי מומחים רפואיים מטעם בית משפט. מדובר בתובענה לרשלנות רפואית בקשר ל-3 מקרי נפילה שאירעו לתובעת 1, ילידת 1922, בזמן אשפוזה המחלקה הפנימית ג’ במרכז הרפואי בני ציון.

 

בבקשה נטען, כי לתובעת עילת תביעה נגד הנתבעים ביחס לטיפול רשלני שניתן על ידם. במעמד הדיון בבקשה לא הואיל ב"כ התובעת להעלות טענות או להציג אסמכתאות לעניין מצבה הכלכלי של התובעת שבגינו ימנה ביהמ"ש מומחה. ב"כ הנתבעים מתנגדת לבקשה וטוענת כי העובדה שהתובעת מעסיקה פיליפינית יש בה להעיד על אמצעיה של התובעת.


האם יש לקבל את הבקשה?


1. תנאי מוקדם לבחינת הבקשה הוא, כי גם בהעדר חוות דעת רפואית, ישתכנע בית המשפט, כי קיימת ראייה לנכות רפואית או עניין אחר שברפואה.


2. כבר נפסק כי בנסיבות חריגות, יינתן פטור לבעל דין מהגשת חוות דעת רפואית מטעמו ותחת זאת ימונה מומחה מטעם בית המשפט, כאשר בין הנסיבות המיוחדות צוינה האפשרות לפיה בעל הדין מבקש הפטור הוכיח שאין באפשרותו לממן חוות דעת מטעמו. על מבקש הפטור נטל כבד להראות, שאין באפשרותו לממן חוות-דעת מטעמו.


3. הדיון בבקשה למינוי מומחים היה ידוע לב"כ התובעת מבעוד מועד ועליו היה להיערך ולהציג אסמכתאות לעניין מצבה הכלכלי של התובעת לנוכח היעדר חוות דעת רפואית מטעמה. בנסיבות בהן לא הונחו בפני ביהמ"ש אסמכתאות לגבי אמצעיה ו/או הכנסותיה של התובעת מכל מקור שהוא אין בדעתי להיעתר לבקשה כמות שהיא.


4. עם זאת, לנוכח הראיות וגילה של התובעת ניתנת בזאת, לפנים משורת הדיון , ניתנת לב"כ התובעת שהות להגיש תצהיר מטעם התובעת בצירוף אסמכתאות לעניין מצבה הכלכלי.


לסיכום,

 

כדי לאשר את הבקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט, ניתנת לב"כ התובעת שהות להגיש תצהיר מטעם התובעת בצירוף אסמכתאות לעניין מצבה הכלכלי. רק לאחר הגשת האסמכתאות, תינתן החלטה בבקשה למינוי מומחה
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פסק דין בעניין תביעת רשלנות רפואית - פטור מתשלום שכרו של המומחה מטעם ביהמ"ש

ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה? 

פסק דין בעניין אי צירוף חוות דעת רפואית לתביעה למרות הארכת מועד הגשתה

בקשה למחיקת תביעה על הסף יכולה להתקבל במספר מקרים. האם תימחק התביעה במקום בו חוות הדעת הרפואית לא צורפה, למרות הארכת המועד? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם בית החולים סורוקה התרשל בטיפול במחלת כליה נדירה?

האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד... 

בקשה להחלפת מומחה רפואי בתביעת רשלנות רפואית

בית המשפט המחוזי קיבל את בקשתה של תובעת, אשר הגישה תביעה בגין רשלנות בניתוח גניקולוגי, להחלפת מומחה רפואי שמונה מטעם בית המשפט... 

רשלנות רפואית באבחון מחלה וביצוע בדיקת MRI באיחור

רן שקד הוכיח את הקשר שבין איחור באבחון המחלה, נכותה של מרשתו, נפילתה בבית ונזקיה הרפואיים והשיג למרשתו פיצוי מרשים כאמור ....  

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית בצנתור - פגיעה בעורק הברכיאלי

התובע לקה באוטם שריר הלב והובהל לבית החולים. במהלך ביצוע צנתור לתובע, נפגעה המעטפת של העורק הבריכאלי... 

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית בניתוח להסרת גידול - קרע בקנה הנשימה

פסק דין בעקבות רשלנות רפואית במהלך ניתוח להסרת גידול סרטני. בעקבות סיבוך נדיר, נקרע קנה הנשימה של המטופל... 

פסק דין בעניין רשלנות רפואית במהלך עקירת שן בינה - התעלפות מטופל

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית ואחריות רופא בגין נזק נדיר. המטופל התעלף במהלך ניסיונו לקום לאחר טיפול עקירת שן בינה... 

החלטה העוסקת בפטור לתובע מהגשת חוות דעת רפואית במסגרת תביעה בגין רשלנות

פסק דין בעקבות בקשת פטור מהגשת חוות דעת רפואית במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית... 

המומחה שחתם על חוות הדעת נפטר

מהו הדין במידה והרופא המומחה אשר חתום על חוות הדעת הרפואית נפטר במהלך המשפט? כיצד יש להתייחס לחוות דעתו? האם יש להמציא חוות דעת חדשה? בתוך כמה זמן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

רשלנות רפואית - הנתבע לא יממן חוות דעת מומחה לתובעת

מתי ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו? מתי יטיל בית המשפט את מימון חוות הדעת הרפואית על הנתבעים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

פסק דין - פטור מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של נזק מיוחד

בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית  

פסק דין - בקשה למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש במקום מומחה מטעם התביעה

האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע? 

פסק דין בעניין רשלנות רפואית בניתוח - חוות דעת רפואית מטעם קופה"ח

האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה? 

פסק דין ברשלנות רפואית - "הדבר מעיד על עצמו" ללא הגשת חוות דעת רפואית?

האם בתביעת רשלנות רפואית ניתן לטעון כי די בראיות הקיימות בכדי להוכיח רשלנות ואין צורך בחוות דעת מטעם מומחה... 

פסק דין בנוגע להארכת מועד הגשת חוו"ד - רשלנות רפואית בניתוח גב

ככלל, חוות דעת רפואית צריכה להיות מצורפת לכתב תביעת הרשלנות הרפואית 

פסק דין בעניין תובע בתביעת רשלנות רפואית המקבל הבטחת הכנסה - מינוי מומחה

מינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט מתרחש לרוב במקרים בהם מומחי הצדדים חלוקים בדעתם. האם בית המשפט יתיר מינוי מומחה רפואי כאשר התובע אינו יכול לעמוד בכך כלכלית, והוא מקבל הבטחת הכנסה? 

פסק דין - חוות דעת רפואית שניתנה במסגרת הליך אחר, האמנם?

ככלל, חוות דעת רפואית מטעמם של הצדדים ניתנת במסגרת הליך תביעת הרשלנות הרפואית הנדונה... 

פסק דין בעניין חקירת מומחה בתביעת רשלנות רפואית - לא הביא חוו"ד מטעמו

ככלל, ניתן לזמן לחקירה רופא אשר הוגשה מטעמו חוות דעת רפואית... האם ניתן לזמן רופא אשר לא הציג חוות דעת רפואית מטעמו?