www.rashlanut-refuit.org

מהם עילות התביעה הנפוצות?

מהם עילות התביעה הנפוצות?

 

עילות התביעה הנפוצות נבחנו ע"י מאגר המבוסס על נתונים מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור, בין השנים 1993-2002.


עילות התביעה הנפוצות בבתי המשפט המחוזיים – ב-148 תיקים הפרת חובה חוזית, ב-66 תיקים הפרת חובה חקוקה לפי חוק זכויות החולה, ב-165 תיקים הפרת חובה חקוקה אחרת, ב-14 תיקים הפרת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, בתיק אחד כליאת שווא, ב-3 תיקים פגיעה בפרטיות, ב-1301 תיקים עוולת הרשלנות, ב-244 תיקים עוולת התקיפה, ב-4 תיקים תרמית. העילה השכיחה ביותר היא עוולת הרשלנות.


עילות התביעה הנפוצות בבתי משפט השלום – ב-151 תיקים הפרת חובה חוזית, ב-121 תיקים הפרת חובה חקוקה לפי חוק זכויות החולה, ב-188 תיקים הפרת חובה חקוקה אחרת, ב-15 תיקים הפרת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ב-3 תיקים כליאת שווא, ב-6 תיקים פגיעה בפרטיות, ב-1444 תיקים עוולת הרשלנות, ב-302 תיקים עוולת התקיפה, ב-3 תיקים תרמית. העילה השכיחה ביותר היא עוולת הרשלנות.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

באיזה אופן הסתיימו התיקים שלא הוגשו בהם חוות דעת?

אופן סיום התיקים נבחן על פי מאגר המבוסס על נתונים מתוך מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור 

האם יש קשר בין מספר חוות הדעת שהוגשו לבין אופן סיום התיק?

הקשר בין מספר חוות הדעת הרפואיות שהוגשו לבין אופן סיום התיק נבחן על פי מאגר המבוסס על נתונים מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור 

מהם תחומי הרפואה השכיחים בתביעות רשלנות רפואית?

תחומי הרפואה השכיחים נבדקו לפי התיקים המוגשים לבתי משפט השלום ולבתי המשפט המחוזיים