www.rashlanut-refuit.org

אילו סוגי נתבעים יש בתביעות רשלנות?

אילו סוגי נתבעים יש בתביעות רשלנות?

 

סוגי הנתבעים נבדקו על פי מאגר המבוסס על נתונים מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור, בין השנים 1993-2002. התיקים שנבחנו הינם תיקים שהיו סגורים במועד העיון.


סוגי הנתבעים בבתי המשפט המחוזיים – ב-12 תיקים רק הרופא נתבע, ב-819 תיקים רק המדינה או מוסד הרפואי נתבעו וב-475 תיקים הרופא והמוסד הרפואי נתבעו. המסקנה היא שבמרבית המקרים התובעים מסתפקים בהגשת תביעה נגד בעל "הכיס העמוד" – המדינה או המוסד הרפואי שהעסיק את אנשי הצוות הרפואי שנתנו את הטיפול נשוא התביעה. נראה כי ברוב המקרים אין לתובעים עניין מיוחד בהגשת התביעה נגד הצוות הרפואי באופן אישי.


סוגי הנתבעים בבתי משפט השלום – ב-46 תיקים רק הרופא נתבע, ב-913 תיקים רק המדינה או המוסד הרפואי נתבעו, וב-492 תיקים הרופא והמוסד הרפואי נתבעו. המסקנה היא שבמרבית המקרים התובעים מסתפקים בהגשת תביעה נגד בעל "הכיס העמוד" – המדינה או המוסד הרפואי שהעסיק את אנשי הצוות הרפואי שנתנו את הטיפול נשוא התביעה. נראה כי ברוב המקרים אין לתובעים עניין מיוחד בהגשת התביעה נגד הצוות הרפואי באופן אישי.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

באיזה אופן הסתיימו התיקים שלא הוגשו בהם חוות דעת?

אופן סיום התיקים נבחן על פי מאגר המבוסס על נתונים מתוך מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור 

האם יש קשר בין מספר חוות הדעת שהוגשו לבין אופן סיום התיק?

הקשר בין מספר חוות הדעת הרפואיות שהוגשו לבין אופן סיום התיק נבחן על פי מאגר המבוסס על נתונים מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור 

מהם תחומי הרפואה השכיחים בתביעות רשלנות רפואית?

תחומי הרפואה השכיחים נבדקו לפי התיקים המוגשים לבתי משפט השלום ולבתי המשפט המחוזיים