www.rashlanut-refuit.org

ניתוח לאחר המוות - ראיה בבית המשפט?

ניתוח לאחר המוות - ראיה בבית המשפט?

תביעות רשלנות רפואית סובבות לא אחת סביב שאלת הראיות והרשומות הרפואיות. על פי רוב, התובעים מנסים להציג ראיות המוכיחות שהתנהלותם של הרופאים הייתה רשלנית, והרופאים טוענים כנגדם שהטיפול היה במסגרת מבחן ה"רופא הסביר".

 

היות ומדובר בתביעות בהן קיימים פערים מיוחדים על בסיס ידע מקצועי, בין התובעים לנתבעים, ישנה חשיבות גדולה לרשומות הרפואיות ולגיליונות המעקב הנוגעים בדבר. לדוגמא, מרשמי תרופות שניתנו בקופת חולים, גיליון ניתוח, תלונות של המטופל באוזני האחיות בבית החולים ועוד. מהו משקלה, אם כן, של נתיחה שלאחר המוות. האם במקרה בו החולה נפטר בבית החולים, והמוסד הרפואי לא ביצע נתיחה לאחר המוות, או לא הציע לבצע נתיחה זו, מדובר בגרימת נזק ראייתי לתובעים.

 

מתי צריך להודיע על הצורך בנתיחת הגופה?


נתיחה לאחר המוות נעשית בהתאם להוראות תקנות בריאות העם (הודעה על פטירות ואירועים מיוחדים), תש"ם-1980, או בהתאם לחוק חקירת סיבות מוות, תשי"ח-1958. תקנות בריאות העם קובעות אימתי חובה על מוסד רפואי לדווח על מותו ולמי. חוק חקירת סיבות מוות קובע מתי חייב מנהל בית החולים להציע על נתיחת גופה, כיצד יש להציע הצעה זו ומה יש לעשות במידה והמשפחה מסרבת.


הסיבות בהן על בית החולים להציע נתיחה גופה, כאשר אדם נפטר במוסד רפואי:

 1. פטירה בתוך 24 שעות מזמן קבלת אדם לאשפוז, פרט לפטירה כתוצאה ממחלה ממושכת או כרונית.
 2. פטירה שאירעה כתוצאה ממתן תרופה, עירוי דם או עירוי שאינו עירוי דם.
 3. פטירה תוך כדי ניתוח או פעולה פולשנית אחרת. או שבוע לאחר ביצוע טיפולים מהסוג הנ"ל.
 4. פטירה לאחר ניתוח או פעולה פולשנית במידה והנפטר לא התאושש מהם לפני פטירתו.
 5. פטירת אישה במהלך הריון או לידה, או בתוך חודש וחצי מיום הלידה. פטירה מסיבה הקשורה להריון או ללידה תוך שנה כתוצאה מסיבה הקשורה ללידה.
 6. פטירה כתוצאה ממעשה התאבדות.
 7. פטירה שלגביה החליט מנהל המוסד הרפואי או מנהל קופת חולים, כי יש למנות ועדת בדיקה כמשמעותה בחוק זכויות החולה.


האם המשפחה יכולה לסרב?

 

תקנה 2א מוסיפה כי באירועי המוות בהם קמה חובה למתן הודעה על הפטירה, יש למשפחה הזכות לסרב לביצוע נתיחה שלאחר המוות. במידה ובן המשפחה מסרב להסכים לניתוח הגופה, עליו לחתום על כך בטופס סירוב. במקרים בהם בן המשפחה מסרב לחתום על טופס הסירוב, חייב מנהל המחלקה  למלא את הטופס בעצמו וליד שמו של בן המשפחה לרשום – "מסרב לחתום".


לסיכום ביניים – בית החולים אינו חייב לדווח על מקרה מוות אשר לא אירע בין כתליו. במקרים בהם אירע המוות בתוך בית החולים, רשאית המשפחה לסרב לביצוע הנתיחה שלאחר המוות.

 

סיבות נוספות להחלטה על ביצוע ניתוח לאחר המוות


בהתאם לסעיף 19 לחוק חקירת סיבות מוות, תשי"ח-1958, קיימת ליועץ המשפטי לממשלה רשות להחליט על ביצוע נתיחה שלאחר המוות באחד מן המקרים הבאים:

 

 • חשש שסיבת מותו של המנוח אינה טבעית.
 • חשש שמותו של המנוח נגרם בעבירה.
 • מת אדם בהיותו נתון במעצר או מאסר.
 • מת אדם בהיותו מאושפז בבית חולים לחולי נפש או במוסד סגור לילדים מפגרים.


מלבד היועץ המשפטי לממשלה, רשאים גם קציני משטרה, רופאים או כל אדם מעוניין (בן משפחה של המנוח) לבקש מאת שופט בית המשפט השלום שבתחום שיפוטו אירע המוות (או נמצאה הגוויה) לחקור בסיבת המוות. הוראות חוק זה מקנות לבן משפחתו של הנפטר היתר לבקש את נתיחת הגופה במקרה בו קיים חשד כי אין מדובר במוות טבעי.

 

לסיכום - האם הציעו לכם לבצע ניתוח לאחר המוות?


שימו לב, בית החולים אינו חייב להורות על הצורך בביצוע נתיחה שלאחר המוות בכל מקרה שהוא. עם זאת, במידה והרופאים בבית החולים לא הציעו לבצע נתיחה זו, למרות שהמוות עונה על הדרישות בתקנות בריאות העם (שפורטו למעלה), קיימת עילה להעברת נטל הראיה כנגדו בהליך משפטי.


עם זאת, בני המשפחה התובעים יצטרכו להוכיח בבית המשפט שאכן לא נאמר להם דבר לגבי הצורך בנתיחה שלאחר המוות ואין הם הבינו את משמעות הבדיקה. כמו כן, נטל הראיה אינו עניין של מה בכך, ותביעות משפטיות רבות קמות ונופלות בגין היכולת של צד אחד להוכיח את טענותיו בהיקף של למעלה מ-50%.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פסק דין בעניין מתן טיפול כימותרפי בגין איבחון לימופמה שגוי - האם רשלנות?

האם הרופאים היו אמורים לזהות כי מדובר בזיהום ולא בלימפומה? האם מדובר באבחון שגוי העולה כדי רשלנות רפואית במתן טיפול כימותרפי? 

פסק דין - ניתוח קיסרי וביצוע זריקת אפידורל על ידי מתמחה, האם רשלנות רפואית?

התובעת הייתה אמורה לעבור ניתוח קיסרי. זריקת האפידורל אשר ניתנה לה על ידי מתמחה הסבה נזקים למוח. אי לכך, האם מדובר ברשלנות רפואית כלפיה? 

פסק דין - בעקבות רשלנות רפואית פרצה שריפה בחדר ניתוח ונגרמו לחולה כוויות

במהלך ניתוח שבוצע במרכז הרפואי חורב כאשר התובע שוכב מורדם על מיטת הניתוחים, פרצה שריפה והאש אחזה בסדין עליו שכב התובע. האש גרמה לתובע כוויה בעכוזו. 

פסק דין - נפגע רשלנות רפואית מחוסר הכרה יזכה לפיצויים במסגרת תשלום עיתי

האם נפגע מחוסר הכרה, אשר סובל בגין רשלנות רפואית, יזכה לפיצויים במסגרת תשלום עיתי? 

פסק דין בעניין פרוטוקול ועדה רפואית בתפקיד ראיה במסגרת תביעת רשלנות

האם פרוטוקול ועדה רפואית יכול לשמש בתור ראיה במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח לקיצור קיבה? 

פסק דין בעניין אי ניהול רשומה רפואית מסודרת - רשלנות רפואית בטיפול בפג

בית החולים לא הציג בבית המשפט רשומה רפואית מסודרת - האם רשלנות רפואית במסגרת טיפול בפג? 

פסק דין בעניין צו אנטון פילר - כינוס נכסים בתביעת רשלנות רפואית

האם העותרים יקבלו צו אנטון פילר המורה על כינוס מסמכים רפואיים במסגרת תביעה שהגישו האחרונים בגין רשלנות רפואית? 

פסק דין - האם יהיה ניתן לתקן כתב תביעה לאחר מציאת תיק רפואי בבית החולים?

פסק דין העוסק בבקשה לתיקון כתבי בי דין בעקבות מציאת תיק רפואי לאחר הגשת כתב התביעה... 

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית - האם דחיית תביעה בגין אובדן צילומי רנטגן?

האם תביעה בגין רשלנות רפואית תידחה על הסף בעקבות אובדן צילומי רנטגן בבית החולים? 

פסק דין - העברת נטל ראייה לאחר ליקוי ברשומה רפואית בניתוח קיסרי

ישנם מקרים בהם ליקויים שנתגלו ברישומים הרפואיים יכולים להעביר את נטל הראיה לנתבעים. המעקב והרישום אחרי הניתוח הקיסרי לוקים בחסר. האם נטל הראיה יעבור? 

תוצאות בדיקת אולטראסאונד לאחר 20 שנה, האם נזק ראייתי והעדר רשומה רפואית?

הלכה פסוקה היא כי גרימת נזק ראייתי לנפגע, במסגרת תביעות רשלנות רפואית, הינה עילה להעברת נטל ההוכחה לכתפי הנתבעים. נטל זה עלול להיות כבד ביותר, קל וחומר כאשר עסקינן בתביעה לגבי אירועים שקראו למעלה מ-18 שנה לפני הגשת התביעה... 

סיבת המוות לא ידועה - האם היה סירוב לניתוח לאחר המוות?

האם במקרים בהם סיבת המוות איננה ידועה, חייבים הרופאים להציע ביצוע ניתוח לאחר המוות? דוגמא לפסק דין... 

צילום רנטגן חסר לאחר 20 שנה, האם העדר רשומה רפואית?

האם ניתן להעביר את נטל ההוכחה לכתפי בית החולים, במקום בו מוגשת תביעה בעניין רשלנות רפואית לאחר 20 שנה? 

השחתת ראייה, מה המשמעות המשפטית בתביעת רשלנות רפואית

האם רופא ועורך דין אשר השחיתו רשומה רפואית, על מנת לגלות שורה מחוקה בטיפקס, יהיו אשמים ברשלנות רפואית בגין השחתת ראייה והאם יועבר לכתפיהם נטל ההוכחה? 

האם דין רשומה מצומצמת כדין העדר רשומה רפואית?

מן הפסיקה ידוע כי ישנה חשיבות ממדרגה ראשונה לרישומים הרפואיים הנעשים על ידי רופאים המטפלים בחוליהם, בעת הטיפול או סמוך לאחריו... 

נטל הראייה בעקבות העדר רשומה רפואית - ניתוח כריתת גידול בצוואר הרחם

האם בית החולים התרשל במהלך ניתוח לכריתת רחם, והאם הניתוח התארך מעבר לרגיל? מהו נטל הראייה והאם יונח על כתפי הנתבעים? 

העדר רשומה רפואית במהלך טיפול לאבחון גידול סרטני

האם התנהלותם של רופאי העור, אשר לא הקפידו על רישום רפואי הולם בעת הטיפול, הייתה רשלנית? האם עקב רשלנות זו התפתח הגידול הסרטני באפו של התובע?  

פסק דין בעקבות אי ביצוע מעקב אחרי חולה וגרימת שיתוק

התובע לא זכה כי הנתבע יערוך אחריו מעקב רפואי מדויק. אי לכך, והיות ולא מולאו כל הרשומות הרפואיות כנדרש, סובל התובע כיום משיתוק. הרופא הפר את החובה המוטלת עליו... 

עיוורון לאחר טיפול רפואי, האם רשלנות רפואית?

כיצד ניתן להגיש לבית-משפט ולהוכיח את תוכנו של תיק רפואי המנוהל במוסד רפואי מוכר, במסגרת תביעת רשלנות רפואית , מבחינת סדרי הדין ודיני הראיות...