www.rashlanut-refuit.org

אישור חוות דעת רפואית למרות ניגוד עניינים קטן

אישור חוות דעת רפואית למרות ניגוד עניינים קטן

באפריל 2000 הגישה אישה תביעה נגד בית אבות, בגין נזק נפשי שנגרם לה בעקבות אירוע טרגי משנת 1997. בעקבות פערים בין חוות הדעת המומחים מטעם הצדדים, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו אשר בחן את התובעת והעמיד נכותה על 10% באופן זמני ו-5% לצמיתות.

 

המומחה הגיע להעיד בבית המשפט, וכבר בראשית דבריו ציין כי "בשנה שנתיים האחרונות" הוא מעניק למשרד עורכי הדין של בית האבות ייעוץ רפואי. המומחה הוסיף כי בשנה האחרונה הוא אף מבקש לבטל את מינויו מטעם בית המשפט בתיקים בהם מעורב המשרד. עם זאת, לדברי המומחה, בשנת 2001 (מועד בדיקת התובעת), לא היה כך המצב. חקירת המומחה הופסקה וניתן לתובעת להגיש בקשה לפסילתו בתוך 45 יום.

 

פסילת מומחה רפואי, אימתי?


תקנה 126 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984 מורה כי מומחה אשר מייעץ עצה או חווה דעתו לאדם בעניין שבתחום מומחיותו, לא יוזמן מטעם בית המשפט כמומחה באותו עניין במסגרת הליך בו האדם המדובר הוא בעל דין. מן הפסיקה ידוע כי תקנה זו זוכה לפרשנות רחבה, לפיה חלה היא על מי שייעץ למי מהגורמים המעורבים בהליך המשפטי.

מטרת התקנה הינה למנוע ניגוד עניינים מצידו של מומחה שנתן שירות לבעל דין ועתה מתבקש לחוות דעתו בהליך המתקיים בבית המשפט. לא זו בלבד, אלא שבעל דין המעורר את הטענה אף אינו חייב להביא ראיות מטעמו לכך שקיים חשש ממשי או אחר למשוא פנים או לניגוד עניינים מצידו של המומחה. גם אם המומחה פעל בתום לב, אין בכך כדי להכשיר את חוות דעתו.

 

אם כן, על פי החוק ופסיקות בית המשפט - די בכך שהמומחה בא במגע עם אותו אדם ויעץ עצה או חיווה דעה בעניין שבתחום מומחיותו, על מנת לפסול אותו מלשמש כמומחה מטעם בית המשפט, ולאחרון אין שיקול דעת בענין.

 

חוות הדעת מאושרת למרות "ניגוד העניינים", מדוע?

בית המשפט קבע כי במקרה דנן, אין חולק שבמועד בדיקת התובעת ועריכת חוות הדעת לא היה המומחה מצוי במצב של ניגוד עניינים. השאלה האם בנסיבות הקונקרטיות - שעה שחוות הדעת שדינה כדין עדות בשבועה (סעיף 25 לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א - 1971) מונחת בפני בית המשפט למעלה מחמש שנים, ושהמומחה העלה מיוזמתו בדיון בבית המשפט את קשריו עם משרד באת כוח המשיבה - התוצאה חייבת להיות פסילת חוות הדעת היא שאלה תלוית נסיבות.

 

במילים אחרות - האם כיוון שהמומחה טרם נחקר יש חשש כי חקירתו הנגדית תהא צבועה במחויבותו כלפי משרד המשיבה, או שמא עיקר העיקרים הוא חוות הדעת כפי שניתנה בשעתו?

השופטים קבעו כי במצב זה - שהוא מצב של דיעבד – יש מקום להתחשב בכך שהמומחה לא ייעץ לנתבעים באותו עניין (זו כזכור לשון תקנה 126) ובכך שחוות הדעת כבר ניתנה. השופטים הוסיפו וציינו כי לא ניתן לייחס למומחה חוסר תום לב בשעת עריכתה של חוות הדעת (מועד בו לא היה בקשר עם משרד בא כוח הנתבעים), או בשעת ראשית העדות - שאז דיווח מיוזמתו על הקשרים הקיימים.

 

לא מדובר בחוות דעת מכריעה


השופטים ציינו, למעלה מן הצורך, כי אף שמדובר בחוות דעת מומחה מטעם בית המשפט, לא הייתה חוות דעתו במעמד כה מכריע בהליך דנן. בפני בית המשפט הונחו במסגרת ההליך חוות דעת רפואיות נוספות, וכן החלטת המוסד לביטוח לאומי.

 

זאת ועוד, בית המשפט רשאי גם למנות מומחה או מומחים נוספים אם ימצא לנכון. סיבה נוספת ואחרונה - ההתנהלות הדיונית הממושכת (התיק הוגש כזכור בשנת 2000) הטתה את הכף לטובת הבאת התיק לכלל המשך וסיום, הן בחקירת המומחה והן בטיפול בשאר הראיות ובהכרעה.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פסק דין בעניין תביעת רשלנות רפואית - פטור מתשלום שכרו של המומחה מטעם ביהמ"ש

ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה? 

פסק דין בעניין אי צירוף חוות דעת רפואית לתביעה למרות הארכת מועד הגשתה

בקשה למחיקת תביעה על הסף יכולה להתקבל במספר מקרים. האם תימחק התביעה במקום בו חוות הדעת הרפואית לא צורפה, למרות הארכת המועד? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם בית החולים סורוקה התרשל בטיפול במחלת כליה נדירה?

האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד... 

בקשה להחלפת מומחה רפואי בתביעת רשלנות רפואית

בית המשפט המחוזי קיבל את בקשתה של תובעת, אשר הגישה תביעה בגין רשלנות בניתוח גניקולוגי, להחלפת מומחה רפואי שמונה מטעם בית המשפט... 

רשלנות רפואית באבחון מחלה וביצוע בדיקת MRI באיחור

רן שקד הוכיח את הקשר שבין איחור באבחון המחלה, נכותה של מרשתו, נפילתה בבית ונזקיה הרפואיים והשיג למרשתו פיצוי מרשים כאמור ....  

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית בצנתור - פגיעה בעורק הברכיאלי

התובע לקה באוטם שריר הלב והובהל לבית החולים. במהלך ביצוע צנתור לתובע, נפגעה המעטפת של העורק הבריכאלי... 

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית בניתוח להסרת גידול - קרע בקנה הנשימה

פסק דין בעקבות רשלנות רפואית במהלך ניתוח להסרת גידול סרטני. בעקבות סיבוך נדיר, נקרע קנה הנשימה של המטופל... 

פסק דין בעניין רשלנות רפואית במהלך עקירת שן בינה - התעלפות מטופל

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית ואחריות רופא בגין נזק נדיר. המטופל התעלף במהלך ניסיונו לקום לאחר טיפול עקירת שן בינה... 

החלטה העוסקת בפטור לתובע מהגשת חוות דעת רפואית במסגרת תביעה בגין רשלנות

פסק דין בעקבות בקשת פטור מהגשת חוות דעת רפואית במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית... 

המומחה שחתם על חוות הדעת נפטר

מהו הדין במידה והרופא המומחה אשר חתום על חוות הדעת הרפואית נפטר במהלך המשפט? כיצד יש להתייחס לחוות דעתו? האם יש להמציא חוות דעת חדשה? בתוך כמה זמן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

רשלנות רפואית - הנתבע לא יממן חוות דעת מומחה לתובעת

מתי ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו? מתי יטיל בית המשפט את מימון חוות הדעת הרפואית על הנתבעים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

פסק דין - פטור מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של נזק מיוחד

בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית  

פסק דין - בקשה למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש במקום מומחה מטעם התביעה

האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע? 

פסק דין בעניין רשלנות רפואית בניתוח - חוות דעת רפואית מטעם קופה"ח

האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה? 

פסק דין ברשלנות רפואית - "הדבר מעיד על עצמו" ללא הגשת חוות דעת רפואית?

האם בתביעת רשלנות רפואית ניתן לטעון כי די בראיות הקיימות בכדי להוכיח רשלנות ואין צורך בחוות דעת מטעם מומחה... 

פסק דין בנוגע להארכת מועד הגשת חוו"ד - רשלנות רפואית בניתוח גב

ככלל, חוות דעת רפואית צריכה להיות מצורפת לכתב תביעת הרשלנות הרפואית 

פסק דין בעניין תובע בתביעת רשלנות רפואית המקבל הבטחת הכנסה - מינוי מומחה

מינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט מתרחש לרוב במקרים בהם מומחי הצדדים חלוקים בדעתם. האם בית המשפט יתיר מינוי מומחה רפואי כאשר התובע אינו יכול לעמוד בכך כלכלית, והוא מקבל הבטחת הכנסה? 

פסק דין - חוות דעת רפואית שניתנה במסגרת הליך אחר, האמנם?

ככלל, חוות דעת רפואית מטעמם של הצדדים ניתנת במסגרת הליך תביעת הרשלנות הרפואית הנדונה... 

פסק דין בעניין חקירת מומחה בתביעת רשלנות רפואית - לא הביא חוו"ד מטעמו

ככלל, ניתן לזמן לחקירה רופא אשר הוגשה מטעמו חוות דעת רפואית... האם ניתן לזמן רופא אשר לא הציג חוות דעת רפואית מטעמו?