www.rashlanut-refuit.org

מהו משך הזמן הממוצע של ניהול תיק רשלנות רפואית?

מהו משך הזמן של ניהול תיק רשלנות רפואית?

 

משך הזמן הממוצע של ניהול תיקי רשלנות רפואית נבחן על פי מאגר המבוסס על נתונים מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור, בין השנים 1993-2002. התיקים שנבחנו הינם תיקים שהיו סגורים במועד העיון.

משך הזמן הממוצע של ניהול תיק בביהמ"ש המחוזיים: 3.5 שנים. משך חייו של תיק רשלנות רפואית ממוצע במחוזי אינו ארוך באופן משמעותי ממשך חייו הממוצע של תיק נזיקין.


משך הזמן הממוצע של ניהול תיק בביהמ"ש השלום: 2.5 שנים.


משך הזמן הממוצע של ניהול תיקי ערעור בביהמ"ש המחוזיים: 1.65 שנים.


משך הזמן הממוצע של ניהול תיק ערעור בביהמ"ש העליון: 2.5 שנים.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

באיזה אופן הסתיימו התיקים שלא הוגשו בהם חוות דעת?

אופן סיום התיקים נבחן על פי מאגר המבוסס על נתונים מתוך מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור 

האם יש קשר בין מספר חוות הדעת שהוגשו לבין אופן סיום התיק?

הקשר בין מספר חוות הדעת הרפואיות שהוגשו לבין אופן סיום התיק נבחן על פי מאגר המבוסס על נתונים מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור 

מהם תחומי הרפואה השכיחים בתביעות רשלנות רפואית?

תחומי הרפואה השכיחים נבדקו לפי התיקים המוגשים לבתי משפט השלום ולבתי המשפט המחוזיים