www.rashlanut-refuit.org

קמפיין הסברה לנושא שיקום רפואי לקשישים

משרד הבריאות משיק קמפיין הסברה לנושא שיקום רפואי לקשישים פרי שיתוף פעולה של משרד הבריאות והמשרד לענייני גמלאים. מטרת הקמפיין להביא לידיעת אוכלוסיית הקשישים ובני משפחותיהם את הזכויות המגיעות להם בתחום השיקום הרפואי.

קמפיין ההסברה הינו חלק מיוזמה רחבת היקף של משרד הבריאות שנועדה לקדם את השיקום הרפואי לאוכלוסיית הקשישים במדינת ישראל. ליוזמה זו צפויות להיות השלכות בריאותיות וחברתיות משמעותיות.

כחלק מפעילות המשרד בתחום, פורסם לפני מספר ימים חוזר מינהל רפואה בנושא "אמות מידה למתן טיפול שיקומי לקשישים". החוזר מתווה את רצף תהליך הטיפול השיקומי משלב האשפוז בבי"ח הכללי ועד להשלמת השיקום הרפואי. החוזר מפרט את הזכאויות לשיקום, מהו תהליך ההפניה לשיקום רפואי, התאמת המסגרת לחולה - באשפוז שיקומי ו/או בקהילה - ומתן הטיפול השיקומי בפועל.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר האגף לגריאטריה במשרד הבריאות.


בברכה,
עינב שימרון - גרינבוים
דוברת משרד הבריאות 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

משרד הבריאות מגיב לפרסומים בתקשורת בנוגע לחיסונים

משרד הבריאות רואה בחומרה את הפרסומים לאור העובדה, כי הם מתפרסמים על ידי אנשים המזדהים כמומחים לנושא בעוד שאין להם תוקף מקצועי הנשען על עובדות ומדע... 

משרד הבריאות מזהיר את הציבור מרכישה ושימוש בתוסף תזונה בשם "הרבא גרא"

משרד הבריאות מזהיר את הציבור מרכישה ושימוש בתוסף תזונה בשם "הרבא גרא" 100% צמחים סיניים טבעיים... 

משרד הבריאות ישא באחריות למכשיר במכון יופי

האם משרד הבריאות יהיה אחראי גם על רשלנות רפואית במכוני יופי? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית...