www.rashlanut-refuit.org

ממה מורכבת ההוצאה הציבורית לבריאות בישראל?

ממה מורכבת ההוצאה הציבורית לבריאות בישראל?

 

מימון קופה"ח מגיע מכספי סל הבריאות במורכבים מתקבולי מס בריאות ומהשלמת מימון מתקציב המדינה בהיקף כולל של 21 מיליארד ₪ בשנה. בנוסף, קופות החולים מקבלות סובסידיה ממשלתית בהיקף כספי של 200-350 מיליון ₪ בשנה. עיקר תקציביהם של בתי החולים , שמרביתם ציבוריים, מגיע מהכנסותיהם מאשפוז מבוטחי קופות החולים. המדינה ממנת באופן ישיר את ביטוח האחריות המקצועית לעובדי המדינה בבתי החולים הממשלתיים כאשר גם 80% מעלות ביטוח הרשלנות הרפואית במערכת הפרטית והפיצויים הנפסקים בגינה, משולמים ממקורות ציבוריים.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

באיזה אופן הסתיימו התיקים שלא הוגשו בהם חוות דעת?

אופן סיום התיקים נבחן על פי מאגר המבוסס על נתונים מתוך מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור 

האם יש קשר בין מספר חוות הדעת שהוגשו לבין אופן סיום התיק?

הקשר בין מספר חוות הדעת הרפואיות שהוגשו לבין אופן סיום התיק נבחן על פי מאגר המבוסס על נתונים מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור 

מהם תחומי הרפואה השכיחים בתביעות רשלנות רפואית?

תחומי הרפואה השכיחים נבדקו לפי התיקים המוגשים לבתי משפט השלום ולבתי המשפט המחוזיים